Sjöcentralen i Härnösand stängd

I dag stängdes datorskärmarna av i sjöcentralen i Härnösand. Sjölägesbilden över de norra delarna av Sveriges kust övertas nu av sjöcentralen på Muskö.

Enligt tidigare beslut ska sjöcentralen i Härnösand vara nedlagd den 31 december 2008 men med anledning av att personal successivt slutar för nya verksamheter saknas förutsättningar att fortsätta året ut. Dessutom muckar de sista marina värnpliktiga den 14 november vilket innebär underbemanning i centralen så till vida att verksamheten inte kan bedrivas dygnet runt.

Nedläggningen innebär att nio civila sagts upp och att åtta officerare omplaceras.

Bakgrunden till nedläggningen är att ny teknik gör det möjligt att överföra sjölägesbilden till Muskö. Syftet är att skapa en mer rationell och därmed mer kostnadseffektiv drift.

Inriktningen är att resterande fem sjöcentraler kommer att läggas ned för att i framtiden ersättas av en central, sannolikt i Enköping, där hela rikets sjö- och luftlägesbild presenteras.