SHK pekar på brister bakom dödsolycka

Skjutolyckan i Skövde för snart ett år sedan då en soldat i Nordic Battlegroup avled, orsakades av att eldgivning fortsatte när ett farligt läge uppstod. Det menar Statens haverikommission, SHK, som utrett olyckan.– Vi får kritik, och kommer nu att noga granska rapporten och rekommendationerna till förbättringar av verksamhetssäkerheten, säger Göran Mårtensson, chef för Försvarsmaktens förbandsproduktion.

Den 5 december övade en granatkastarpluton ur Nordic Battlegroup stridsskjutning på Skövde skjutfält. Gruppen övade framryckning, när soldaterna fick order att dra sig tillbaka från stridsställningen.

En av soldaterna dröjde under tillbakadragandet kvar i en främre stridsställning för att bekämpa mål. När han reste sig för att springa bakåt blev han träffad. Han förlorade snabbt medvetandet och avled senare av skadorna.

Fortsatte i farligt läge

Olyckan har nu utretts av Statens haverikommission. Enligt utredaren orsakades olyckan av att övningen fortsatte när det farliga läget uppstod, utan att någon beordrade ”avbryt-eld-upphör”.

Haverikommissionen konstaterar bland annat att soldaterna inte delgavs några skjutgränser under olycksdagen, att riskområdets sidogränser överskeds vid skjutning och att säkerhetsbestämmelserna inte gicks igenom eller kontrollerades.

Haverikommissionen menar att en bidragande orsak till olyckan var att övningsledaren inte hade tillräcklig kompetens, samt att hans förmåga och kompetens inte hade kontrollerats innan han beordrades som övningsledare.

Säkerställa kompetens

Haverikommissionen rekommenderar nu Försvarsmakten att vidta de åtgärder som behövs för att säkerställa att övningsledare har tillräcklig kompetens samt verka för att beslut om åtgärder efter tidigare olyckor blir genomförda och följs upp.
– Haverikommissionens utredningar av inträffade olyckor ger oss alltid värdefull kunskap och rekommendationer till åtgärder som vi kan ta med oss i det kontinuerliga arbetet med att förbättra verksamhetssäkerheten. Dessa frågor är centrala för oss, säger Göran Mårtensson.

Efter allvarliga olyckor den senaste tiden, bland annat den i Skövde, har förändringar gjorts i Försvarsmaktens säkerhetsföreskrifter, SäkI. Där fastslås numera att övningsledaren ska låta kontrollera att skjutgränserna, oavsett siktförhållandena, uppfattas rätt av berörd personal.