Sändningsgudstjänst för ny Afghanistanstyrka

Mona Lindberg, till vardags sjukhuspräst på Karolinska sjukhuset, tar på sig fältuniformen och följer med förbandet FS 16 till Afghanistan.

På söndagen hölls sändningsgudstjänst för henne och resten av det svenska förbandet, och många tog sig tid att delta trots pågående slutövning.

Sändningsmässan genomfördes av kyrkoherde Johan Engvall, Solna, och fältprost Sten Elmberg.

Det militära livet är inte nytt för Mona Lindberg. Hon har tidigare varit garnisionspastor på Livgardet, tjänstgjort i Bosnien och varit med i Nordic Battlegroup.