Samverkan under slutövning

Den här veckan genomförs den regionala slutövningen Höstlöv i Boden- och Luleåområdet. Deltar gör Artilleriregementet, A 9, Norrbottens regemente, Arméns jägarbataljon, Hemvärnet, Totalförsvarets Skyddscentrum, Norrbottens flygflottilj och Helikopterskvadronen.

Under stora delar av första övningsdagen genomfördes förberedande arbete på A 9:s regementsområde. Först sent på kvällen rullade de sista fordonen iväg. Foto: Stefan Bokvist/Försvarsmakten
Delar av A 9:s ledningspluton är marschfärdiga. På bilden från vänster: Dan Tjerngren, Jonny Andersson, Rosario Arcidiacono, Björn Bydén och Filip Schelin.
Delar av A 9:s ledningspluton är marschfärdiga. På bilden från vänster: Dan Tjerngren, Jonny Andersson, Rosario Arcidiacono, Björn Bydén och Filip Schelin. Foto: Stefan Bokvist/Försvarsmakten
Delar av A 9:s ledningspluton är marschfärdiga. På bilden från vänster: Dan Tjerngren, Jonny Andersson, Rosario Arcidiacono, Björn Bydén och Filip Schelin. Foto: Stefan Bokvist/Försvarsmakten

Syftet med övningen är att genomföra en realistisk och prövande slutövning för inneliggande värnpliktiga där scenariot är snarlikt en fredsbevarande insats. Den har också till uppgift att se om årets värnpliktiga nått utsatta utbildningsmål.

Övningsdeltagarna kommer att ställas inför en rad situationer inom hela konfliktskalan – från humanitära insatser till väpnad strid och med inverkan av civil trafik och befolkning. Hela tiden kommer det också att ske samverkan mellan de övande truppslagen.

Från A 9 kommer alla värnpliktiga och de flesta officerare att delta, cirka 500 personer.