Samövning med Trängregementet

Under åtta intensiva dygn har de värnpliktiga soldaterna i FMTS reparationspluton genomfört sin slutövning. Reparationer av olika slag har avlöst varandra, allt från el- och kylaggregat till sambandssystem och fordonssystem har reparerats och lagats, dygnet runt.

Omhändertagande (bärgning) av materiel övades.
Omhändertagande (bärgning) av materiel övades.
Omhändertagande (bärgning) av materiel övades. Foto: Ola Berggren
Omhändertagande (bärgning) av materiel övades. Foto: Ola Berggren

Trots intensiva dagar såg instruktörerna till att soldaterna fick skruva och meka även på nätterna. Att lida brist på sömn och ändå vara skärpt nog för att kunna skruva och laga är en tuff utmaning, precis som det ska vara på en slutövning.

Reparationsplutonen samövade med ett kompani ur logistikbataljonen från Trängregementet i Skövde. Uppgiften var att understödja kompaniet i området teknisk tjänst. Under övningen ingick reparationsplutonen i logistikbataljonen som understödde en stridsgrupp med soldater från P 4, K 3, TrängR, och Ing 2.

Sista länken i kedjan

Samövningen startade i Karlsborg där logistikkompaniet och reparationspluton möttes upp. Understödsuppgifterna började direkt. Efter en omgruppering bar det av till Axvall och fortsatt understödsarbete. För reparationspluton innebar det bland annat att utgöra sista länken i en reservdelskedja samt att understödja med reparationer och bärgning av materiel.

Reparationer utfördes på bland annat lastbilar, stridsfordon 90 och radioapparater. Det är ett brett kompetensområde som reparationspluton ska täcka då de ska kunna reparera all materiel som stridsgruppen använder sig av. På en lastbil byttes hytten ut och en bärgningslastbil fick en ny fördelningslåda monterad.

Efter drygt en vecka var övningen över och soldaterna fick återgå till sina respektive hemmaförband, reparationspluton kom tillbaka till Halmstad och FMTS. Stefan Wulff, instruktör vid Mickedala kompani, fanns med under övningen och hade uppföljning av soldaterna och tittade på hur de löste sina uppgifter.
– Vi såg hur soldaterna växte med uppgifterna. De skötte sig mycket bra, berättar han.

Slutövningen satte punkt för soldaternas utbildning. Den 14 november muckar de och resterande tid är till för rengörning av vapen, materiel och utrustning och avrustning.