Samma lägesbild för alla

Skyttekompaniet på I 19 har under slutövningen Höstlöv tilldelats uppgiften att testa det nya Stridsledningssystem bataljon, SLB.– Vi kommer att göra försök med det nya stridsledningssystemet under hela slutövningen, berättar major Jörgen Degerlund, kompaniövningsledare.

I små bärbara datorer har alla grupper den aktuella lägesbilden. Foto: Mats Engfors/Försvarsmakten
Rickard Fredriksson, Täby och Sebastian Marklund, Västerås, diskuterar avstånd till olika punkter i terrängen.
Rickard Fredriksson, Täby och Sebastian Marklund, Västerås, diskuterar avstånd till olika punkter i terrängen. Foto: Mats Engfors/Försvarsmakten

SLB är ett datasystem som med GPS och 3G-teknik kan hålla koll på de egna enheterna under förflyttning. Varje pluton- och gruppchef är utrustad med en liten bärbar dator och en GPS-mottagare. På en kartbild i datorn syns det exakt var varje grupp befinner sig i terrängen.

Gruppchefen kan också lägga in i systemet hur han har tänkt genomföra till exempel ett anfall. Det kan varje gruppchef se inom tio sekunder i sin bärbara enhet.
– Tanken är just att man ska ha bättre koll på sina egna enheter att alla ska ha samma lägesbild i näst intill realtid. Nu under försöken har vi ställt uppdateringsfrekvensen på en minut för att det inte ska generera så stor datamängd, berättar kapten Leif Öberg, försöksledare på I 19.
– Tekniken verkar bra, den gör det helt klart enklare att samordna eld och rörelse, berättar löjtnant Thomas Aronsson, plutonchef

Klar till nästa NBG


Planen är att den första utgåva ska vara utvecklad till nästa NBG, alltså den Nordiska stridsgruppen, som ställs i beredskap 2011.
– Det här är första fälttestet av systemet och nu är syftet att prova materielen och metoden. Vi är medvetna om att allt inte fungerar perfekt ännu. Men just tester i fält ger många svar som gör att systemet kan utvecklas till något riktigt bra, berättar Mirko Thorstensson, Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, som är med och stödjer med uppföljning, analyser och utvärdering.

De värnpliktiga gruppcheferna är också utrustade med SLB, en av dom är Rickard Fredriksson på andra plutonen.

Vad tycker du så här långt?
– Det är svårt att bilda sig en uppfattning redan nu, vi har ju inte hunnit använda det så mycket än. Det är i alla fall lätt att visa för sin grupp på en perfekt kartbild var alla på kompaniet är, säger Rickard.