”Säkerhet är allas ansvar”

Livgardet genomför just nu sin största övning för året. Cirka 850 personer deltar, alla med ett tungt ansvar – säkerheten.

Tid för vila är viktigt för att minska riskerna att olyckor händer. Foto: Dragi Ilic, LGFS/ Försvarsmakten

En stor militär övning planeras flera månader i förväg. Då besöker man de platser som man ska vara på, pratar med markägare och civila myndigheter, utreder vilka vägar man kan köra på och, inte minst, vilka risker som finns. Till exempel om man, som vid den här övningen, ska passera trafikerade vägar i mörker eller rör sig vid ett dagbrott.
– Sett ur ett säkerhetsperspektiv måste man göra en avvägning mellan övningens svårighetsgrad och deltagarnas kompetens, att soldaterna klarar det som vi vill att de ska göra, säger Per-Erik Pallin, en av Livgardets två utbildningssäkerhetsofficerare.

Deras uppgift är att, på heltid, bevaka och på ett strukturerat sätt se till att säkerhetsföreskrifterna följs. De gör en övergripande riskanalys med förslag till förebyggande åtgärder och lämplig sjukvårdsberedskap för utbildningar och övningar. Därutöver gör ansvarigt befäl en analys kopplat till sina respektive moment. Övervakningen är däremot allas ansvar.
– Det finns lika många observatörer som deltagare i övningen. Alla har ett enskilt ansvar och skyldighet att ingripa om man ser något som är en risk, oavsett om man är värnpliktig eller officer, säger Per-Erik Pallin.

Trafiken farligast

För den här övningen ses trafiken som den största risken. Det är både kopplat till årstiden med mörker och halka, till långa avstånd mellan övningsplatserna och till trötthet.
– Därför har vi motor- och trafikpersonal som särskilt också övervakar trafiken, säger Per-Erik Pallin.

Det finns inarbetade rutiner för att förhindra förartrötthet. Alla förare redovisar hur mycket de sover på ett tidkort. Uppgifterna läggs in i ett program och bearbetas så att Pallin och hans kollega Roberto Gonzalo kan se när det börjar bli en risk.
– Då kan vi påverka övningsledningen att lägga in några timmars vila. Alla vet att vi måste tänka på säkerheten, säger Pallin. 

I dag är militära övningar kopplade till verkligheten och genomförs ofta bland allmänheten. Innebär det en högre risk?
– Risken är snarare att vi är i en ny miljö. Det är ju också det som är meningen – att vi ska höja svårighetsgraden. Risken är kanske högre men vi vidtar samtidigt då mer säkerhetshöjande åtgärder, säger han.

Avvikelser och tillbud eller olyckor utvärderas och läggs in i fortsatt utbildning och övningsplanering. Därför är det viktigt att allt rapporteras, även sådant som ”bara” tros kunna utgöra en risk i förlängningen.

Livgardets värderingsövning pågår från den 12 till 20 november. Syftet är att träna och kontrollera det som soldaterna har lärt sig under året. De flesta deltagarna är värnpliktiga vid Livgardet men även personal från Amf1 och utbildningsgrupper (hemvärnet) är med. Personal kommer bland annat att röra sig i och runt Nynäshamn, i Stora Vika, på enstaka platser i Stockholm och på Livgardets övningsfält i Kungsängen.