Så fortsätter avtalsförhandlingarna

Representanter för Försvarsmakten och Officersförbundet har träffats och kommit överens om hur man ska komma vidare i förhandlingarna om ett nytt arbetstidsavtal. SACO-Försvar har anslutit sig till denna överenskommelse, som bland annat innebär att en opartisk ordförande utses.

Personaldirektör Lars Norrström.
Personaldirektör Lars Norrström.
Personaldirektör Lars Norrström. Foto: Nicklas Gustafsson/Combat Camera

– Det är angeläget att komma vidare och i det här läget kan en opartisk ordförande spela en viktig roll för att finna en bra väg framåt, säger Lars Norrström, Försvarsmaktens personaldirektör.

Under hösten har Försvarsmakten fört diskussioner samt förhandlingar med Försvarsförbundet och SEKO Försvar.
– Det är inte särskilt mycket som återstår, säger Anna Lind, Försvarsmaktens förhandlingschef. Förhandlingarna med Försvarsförbundet är för tillfället ajournerade. Under tiden sker en intern förankringsprocess i Försvarsmakten.

För att komma vidare i avtalsarbetet med Officersförbundet och SACO Försvar har dessa parter och Försvarsmakten enats om följande åtgärder:

Oberoende ordförande

En oberoende ordförande ska utses och leda förhandlingarna. Parterna har kommit överens om att två grundläggande områden är avgörande förutsättningar och ska överenskommas initialt i de fortsatta förhandlingarna. Dessa områden är en målbild för förhandlingsarbetet och en gemensam uppfattning om rättsläget.
– Nu hoppas både vi och Försvarsmakten att vi kan gå vidare i förhandlingarna och tillsammans skapa det avtal som vi behöver, säger Lars Fresker, ordförande i Officersförbundet.

– SACO Försvar är nöjda med att en oberoende ordförande tillsätts så att förhandlingarna kan fortsätta på ett konstruktivt sätt, säger Camilla Robertsson, ordförande i SACO Försvar.

Målbild för förhandlingsarbetet

Målbilden ska översiktligt beskriva vilka olika områden ett framtida avtal ska omfatta och vilka behov det ska svara upp emot.

Gemensam uppfattning om rättsläget

Parterna är också överens om att det är nödvändigt med en gemensam uppfattning om rättsläget. Det nya arbetstidsavtalet måste uppfylla de krav som EG-direktivet om arbetstid ställer. Då är det nödvändigt att parterna har en gemensam uppfattning om kraven i direktivet.

Detta är fråga om komplicerad materia, och att nå fram till en gemensam tolkning är bland det första som en opartisk ordförande ska ägna sig åt.