REMI – en fråga om puts

Årets slutövning avslutades tisdagen den 11 november och pansarbataljonen rullade in på regementsområdet. Men det är lite fel att säga allt är slut i och med detta. Under de avslutande veckorna inför muck är det REMI som står på schemat, det vill säga Reorganisation och materielinlämning.

Det är ett grannlaga arbete att göra rent ett stridsfordon. Rand Khabet visar tandborsten som han använder för att komma åt i alla små skrymslen inne i vagnen. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Kapten Patrik Knutsson kontrollera att alla plåtar till Stridsfordonen är ordentligt rengjorda.
Kapten Patrik Knutsson kontrollera att alla plåtar till Stridsfordonen är ordentligt rengjorda. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

Vårdapparaten var i full gång när informationsavdelningen besökte pansarskyttekompaniet i stridsfordonsgaraget under onsdagen.
– Det är mycket omfattande arbete, bara att gå igenom stridsfordonen tar en och en halv vecka. Allt görs mycket noggrant, om vi lämnar in någonting som inte är vårdat ordentligt kommer vi att få en riktigt saftig räkning att betala, berättar kapten Patrik Knutsson, plutonsövningsledare.

Åtta dagar kvar

Inne i stridsfordonsgaraget rådde full aktivitet. All materiel och alla fordon ska vårdas innan de lämnas in efter ett utbildningsår.
– Det här är ju inte världens roligaste men det finns ju annat som är positivt just nu. Det är bara åtta dagar till muck, vi får vara inomhus och vi slipper maten i de gröna påsarna. Man är lite less på den nu efter alla dygn i fält, säger Simon Nilsson, skyttesoldat på pansarskyttekompaniet.

Vårdschema

Det är ingenting som lämnas åt slumpen. Alla tillbehör och mycket som går att ta lös från stridsfordonen läggs upp på golvet, varje enskild del rengörs och putsas sedan mycket noggrant innan någon av de ansvariga officerarna kontrollerar att det är ordentligt gjort. Arbetet följs hela tiden upp på ett vårdschema som finns på en stor tavla inne i garaget.

Inne i stridsfordonen rengörs och putsas varje lite skrymsle, ett grannlaga arbete som inte är helt enkelt.
– Det är ju ganska trångt och svårt att komma åt, vi använder till och med tandborstar för att kunna göra rent överallt, säger Rand Khabet, stridsfordonsskytt.