Rekrytering av fartygsbesättningar

Försvarsmakten rekryterar nu anställda sjömän till tredje sjöstridsflottiljen för tjänstgöring till sjöss. I första hand skall dessa tjänstgöra på korvetterna Stockholm, Malmö men även på korvett Visby. Vidare rekryterar vi beredskapssjömän till stödfartyget HMS Trossö.

Korvetterna Stockholm och Malmö utgör internationella korvettstyrkan Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
HMS Trossö är ett stödfartyg
HMS Trossö är ett stödfartyg Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
HMS Trossö är ett stödfartyg Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten

För första gången kommer korvetter i svenska marinen att bemannas av anställda sjömän istället för värnpliktiga.

Anställda besättningar till HMS Stockholm och HMS Malmö

Förutsättningar för anställningen:

  • Anställningstiden löper från januari 2009
  • Allmän visstidsanställning upp till 24 månader
  • Månadslön 17.400:-
  • Arbetstid enl Sjöarbetstidsavtalet, i övrigt enligt övningsverksamhetsavtalet (ÖVA)
  • Med anställning följer skyldighet att tjänstgöra i fredsbevarande och fredsframtvingande verksamhet utomlands i den omfattning som beslutas av riksdag och regering. HKV skr 2004-05-14, 16115:68668.
    Vid internationell insats genomförs anställning enligt ”Utlandsavtalet”.

Beredskapssjömän till HMS Trossö

Vi rekryterar också 20 beredskapssjömän till stödfartyget HMS Trossö som, i likhet med tidigare år, skall stå i 30-dagars internationell beredskap. Beredskapstiden löper mellan 2009-01-01--2009-12-31. Beredskapsersättningen är 25 000 kr/år och utbetalas efter avslutad beredskapsperiod. Beredskapsövning är planerad vecka 912-913.

Ansökningshandling finns till höger på sidan.
Kontakta nedanstående personer för mer information:

Patrik Ivarsson - patrik.ivarsson@mil.se -0766-492 202
Lars Svensson - lars.j.svensson@mil.se - 0709-825 739