Psykologi komplement till vapenmakt

Försvarsmakten förstärker från FS 16 förmågan att genomföra psyops (psykologiska operationer) till stöd för den svenska insatsen i Afghanistan.

Sedan tidigare finns vid PRT:s stab personal som planerat och följt upp de psyopsinsatser som genomförts men från november kommer också ett TPT (Taktisk Psyops Team) att ingå i FS.

Styrkans utbildning är inriktad på att genom kommunikation skapa en säkrare omgivning i det svenska området.

Teamet består av fyra man som kommer att kunna genomföra verksamhet på fältet men framför allt ska gruppen kunna stödja andra enheter som genomför operationer. Detta innebär att gruppen förutom sin utbildning i psykologiska operationer också har en omfattande stridsutbildning bakom sig.

Personalen har kunnat rekryteras ur det psyopsförband som ingått i Nordic Battlegroup och ur den psyopsenhet som är under upprättande vid Ledningsregementet.

Psyops, som är en av de förmågor Försvarsmakten för närvarande utvecklar, syftar framför allt till att flytta fokus från att genomföra militära operationer enbart med hjälp av vapen till att tillämpa andra metoder.

ISAF har sedan flera år lagt allt mer uppmärksamhet på vikten av att kunna lösa uppdraget i Aghanistan utan att behöva ta till vapenmakt. Detta det senaste tillskottet i den svenska styrkan stärker även Sveriges förmåga att lösa det svåra uppdraget i Mazar-e-Sharif.