Pressträff om aktuellt läge i Afghanistan

Försvarsmakten håller pressträff söndag den 9 november kl 15.00.

 
Ämne: redovisning av läget i norra Afghanistan och svar på frågor om incidenter i det svenska ansvarsområdet de senaste dagarna. Chefen för armétaktiska staben, generalmajor Berndt Grundevik, medverkar.

Plats: Högkvarteret Lidingövägen 24

Anmälan görs till Philip Simon på telefonnnummer 0733 26 03 12 eller Simon Rothstein på telefonnummer 070 20 75 830. Medtag presslegitimation.