Planerade eldöverfall mot svensk trupp i Afghanistan

Svenska förband i Afghanistan har råkat ut för två eldöverfall som planerats av förövarna i förväg. Svenskarna besvarade attackerna med sina handeldvapen, kulsprutor och i ett fall med en automatkanon.

På patrull i norra Afghanistan. Foto: Pelle Vamstad FS13

Den informationen fick försvarsdepartementet och ledamöterna av försvarsutskottet av chefen för armétaktiska staben, generalmajor Berndt Grundevik, på tisdagen.

Det är de båda eldöverfallen på kvällarna den 7 och 8 november i Aqchah och Feyzabad i norra Afghanistan som föranlett departementet och utskottet att be om ytterligare information. Vid båda tillfällena patrullerade enheter ur den svenska styrkan FS 15 tillsammans med afghansk polis i syfte att visa närvaro och stödja säkerheten.

Ingen skadad

Ingen svensk personal skadades vid överfallen och fordonen fick endast smärre skador – något enstaka skott från eldhandvapen träffade i närheten av taket och några fordon var inblandade i en lättare kollision när de backade in i varandra.

– Beskjutningarna kan likställas med ett planerat eldöverfall vilket inte tidigare skett i denna omfattning mot svenska enheter i Afghanistan under 2008, sade Berndt Grundevik.

Försämrat säkerhetsläge

Säkerhetsläget i Afghanistan har försämrats de senaste åren. Svårast är situationen i de södra och östra delarna av landet. Men även i de norra delarna har situationen blivit sämre, i synnerhet öster om det svenska ansvarsområdet – i Kunduz – samt väster om Mazar-e-Sharif, i Jowzjan.

Det är dock ännu för tidigt att säga om eldöverfallen mot den svenska truppen är ett trendbrott eller om de ska betraktas som enskilda händelser.

Inom ramen

– Attackerna ligger inom ramen för den risk och hotbedömning som gjorts, säger generalmajor Berndt Grundevik. Våra förband har redan under utbildningen i Sverige övat för liknande situationer.

– Självklart berör händelserna både personal och anhöriga. Men vi kommer att fullfölja våra uppgifter.