Pjäsplutoner på rull

B-platsrally, eller batteriplatsrally, är en populärbeskrivning av artilleripjäser som skjuter och omgrupperar många gånger på kort tid. Syftet är att träna alla funktioner, men mest av allt pjäsbesättningarna.– Från omgrupperingsorder till att plutonen är på rull får det max ta tio minuter enligt årets utbildningsmål, säger major Tommy Karlsson, övningskontrollant på plats.

Pjäsplutonen omgrupperar under övningens slutskede. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten
Appelgren vid pjäsplutonen väntar på skjutorder under B-platsrallyt.
Appelgren vid pjäsplutonen väntar på skjutorder under B-platsrallyt. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten
En av pjäserna under eldgivning.
En av pjäserna under eldgivning. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten
Marcus Rodrigues, Stockholm. Batteriplatschef vid andra pjäsplutonen.
Marcus Rodrigues, Stockholm. Batteriplatschef vid andra pjäsplutonen. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten

Två Haubits 77-plutoner från Artilleriregementet turades om att skjuta skarpt mot spelade fiender under slutövningen.
– Det är viktigt att kunna avfyra och göra snabba omgrupperingar till ny plats. Så fort man avlossat en granat har fienden chans att lokalisera var man finns och ge moteld. Gör man då en snabb omgruppering med hjälp av en understödjande pjäspluton har man större chans att klara sig, berättar Tommy Karlsson.

Det är inte bara pjäsbesättningen som får jobba hårt, hela funktionskedjan pressas att jobba utan att säkerheten åsidosätts. Närmast pjäsen finns batteriplatsbilen. Därifrån skickas, tillsammans med skjutdata, den slutliga eldordern. Allt sammanställs och koordinater skickas digitalt till pjäsen efter att ordern säkerhetskontrollerats.

Andra pjäsplutonens B-platschef är Marcus Rodrigues, värnpliktig från Stockholm.
– Vi ser till att pjäsen skjuter inom eldområdet och att säkerheten följs, säger Marcus Rodrigues.

Marcus har snart genomfört sin värnplikt:
– Jag tycker värnplikten har utvecklat mig personligt och gjort mig mer förberedd inför vuxenlivet. Jag rekommenderar andra att göra värnplikten.

Och han fortsätter:
– Just nu längtar jag till muck, att få göra ett avslut på värnpliktens livsstil och sedan söka till officer, avslutar han.