P 7 – Sveriges bästa förband

Värnpliktsrådet har utsett Södra skånska regementet P 7 till Sveriges bästa förband.– Jag är oerhört glad över detta. Jag vet att värnpliktsrådet granskar förbanden väldigt noga – och att många förband är väldigt duktiga. Så de hade nog ett svårt val, säger överste Jan Pålsson, chef P 7.

Soldater ur 15:e insatsplutonen är glada över beskedet. ”Allt funkar jättebra här” säger Vahidin Ljaic, längs fram till vänster. Foto: Anja Edvardsson/Försvarsmakten
Bevakningssoldaten Louise Oledal och hennes kamrater har fått mycket bra utbildning på P 7, anser Värnpliktsrådet.
Bevakningssoldaten Louise Oledal och hennes kamrater har fått mycket bra utbildning på P 7, anser Värnpliktsrådet. Foto: Anja Edvardsson/Försvarsmakten
Anna Sofia Kayser, huvudförtroendeman P 7.
Anna Sofia Kayser, huvudförtroendeman P 7. Foto: Anja Edvardsson/Försvarsmakten
Överste Jan Pålsson.
Överste Jan Pålsson. Foto: Marie Rosenquist, FBB
Bevakningssoldaten Louise Oledal och hennes kamrater har fått mycket bra utbildning på P 7, anser Värnpliktsrådet. Foto: Anja Edvardsson/Försvarsmakten
Anna Sofia Kayser, huvudförtroendeman P 7. Foto: Anja Edvardsson/Försvarsmakten
Överste Jan Pålsson. Foto: Marie Rosenquist, FBB.

Värnpliktsrådet utser varje år Sveriges bästa förband. Förbandet blir bedömt inom en rad olika kategorier, som till exempel hur det arbetar med medinflytande, nätverket för värnpliktiga kvinnor, inställningen till bevakningssoldater och civilt meritvärde.

Dan Wennerholm, arméansvarig syd på Värnpliktsrådet, förklarar varför just P 7 vann.
– Vi har skrivit i vår motivering att det finns en mycket familjär stämning på P 7 som bidrar till att de värnpliktiga trivs – den har vi märkt av när vi är där. En annan sak är bevakningssoldaterna. Vi i värnpliktsrådet är visserligen emot kurtjänst som ni har, men däremellan gör P 7 något som andra regementen inte gör lika bra. Ni är bäst på att utbilda vakt/eskort-soldater, säger han.

Utöver det fick P 7 priset även för sitt stora engagemang i medinflytande och arbetsmiljöfrågor, bland annat. Hela motiveringen hittar du längst ner.

Samtidigt som regementschefen och förtroendevalda tar emot priset på Värnpliktsrådets kongress i Eskilstuna, smäller det i skogen bredvid regementet. Där övar bevakningssoldaterna 15:e insatsplutonen eskort, och hur man drar sig ur om det går snett och någon börjar skjuta på en. De förbereder sig för sin slutövning nästa vecka.
– Det är bra sammanhållning. Jag tycker att befälen är bra – de kan skämta. Allt funkar jättebra här, säger Vahidin Ljaic, bevakningssoldat.

Kompaniets förtroendeman Zakarias Rosberg håller med.
– Vi har haft plutonens timme varje vecka där jag tagit upp synpunkter och fört fram dem. Jag har upplevt att vi blivit tagna på stort allvar. Det mesta har löst sig, säger han.

Befälen är en stor anledning till att P 7 vunnit, tror han.
– Det är jättebra. Just de vi har är en blandning – en är jägare, en från flyget och en från marinen. De kompletterar varandra jättebra. Och de har bra relation till oss – de är mer som en extrakompis. Fast man har respekt för dem ändå.

Och visst har tjänsten i vakten inneburit att han har haft utbildning färre antal veckor.
– Men när vi har det blir det är vi inte så många, men har många befäl. Det har hela tiden varit mycket fokus på individen. Jag tror att alla är väldigt nöjda med utbildningen – fastän vi inte har något att jämföra med. Men du frågade om något är dåligt? Nej, jag kan faktiskt inte komma på något.

Anna Sofia Kayser, huvudförtroendeman på P 7, är inte särskilt överraskad.
– Det är god stämning på hela förbandet. Befälen vill verkligen de värnpliktigast bästa. Jag är inte förvånad, jag hoppades och trodde att vi låg bra till. P 7 är värd den här utmärkelsen.

Överste Jan Pålsson är stolt och glad över priset.
– Jag tror man kan sammanfatta det vi gör för att lyckas med förbandsanda. Vi har en positiv anda mellan värnpliktiga – och mellan värnpliktiga och officerare. Det sprider sig över hela garnisonen, säger Jan Pålsson.

Värnpliktsrådets motivering: Förbandsledningen visar ett mycket stort engagemang i medinflytande och arbetsmiljöfrågor. Bland annat har P 7 kommit långt i arbetet med att använda sig av de värnpliktiga skyddsassistenterna och all verksamhet genomsyras av en grundläggande hänsyn till säkerheten. De förtroendevalda stöttas från förbandet genom den anställda medinflytandeansvarige, som arbetar mycket nära de värnpliktiga och samtidigt löser sin uppgift med stort engagemang. Förtroendevalda arbetar även över plutons och kompanigränser med frågor som är av stor vikt för förbandets värnpliktiga.

På P 7 finns fortfarande värnpliktiga vakt- och eskortsoldater som bemannar vakten men de värnpliktiga vaktsoldaterna vid förbandet får idag en gedigen utbildning genom ett ”fyrskiftsystem” med två veckors sammanhängande fortsatt soldatutbildning (FSU). De värnpliktiga anser att den utbildning de fått under året är högkvalitativ och givande, och genom ett datasystem med olika kurser kan de värnpliktiga höja sitt civila meritvärde.

Värnpliktsrådet anser att det vid P 7 råder en mycket god stämning mellan värnpliktiga och befäl. NVK är högprioriterat och förbandet stöttar de förtroendevalda i sin verksamhet. Förbandet har under året arrangerat ett antal temadagar och föreläsningar, bland annat i ämnena; droger, arbetsliv och utlandstjänst. Samtliga av dessa informationstillfällen har uppskattats av de värnpliktiga.

Slutligen anser Värnpliktsrådet att det på P 7 finns en mycket familjär stämning som bidrar till att de värnpliktiga trivs på regementet.

Med överstående motivering anser Värnpliktsrådet att P 7 är Sveriges bästa förband 2008.