Övning Höstlöv avslutad

Den regionala slutövningen Höstlöv avslutades under tisdagen då Skyddscentrum, SkyddC, med sitt CBRN-kompani lämnade Boden. Tidigt på morgonen lastades kompaniets bandvagnar på dragbilar från Norrbottens pansarbataljon och vid niotiden rullade förbandet mot Umeå.

CBRN-kompaniet från Skyddscentrum i Umeå rullade ut ur Boden på tisdagen när övning Höstlöv avslutades. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Bandvagnarna lastas inför hemtransporten.
Bandvagnarna lastas inför hemtransporten. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
– Det är viktigt för våra soldater att få öva ihop med andra förband, sa major Mikael Karlsson.
– Det är viktigt för våra soldater att få öva ihop med andra förband, sa major Mikael Karlsson. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

Skyddscentrums hemresa var även det ett av många samverkansmoment i övningen. Det var I 19:s stridsfordonstransportpluton som skulle se till att de bandgående fordonen kom hem till Umeå.

Samordnad transport

CBRN-kompaniets fordon är främst tunga och lätta lastbilar samt personbilar. Kompaniet har också fyra bandvagnar och det var dessa som stridsfordonstransportplutonen skulle frakta till Umeå.
– Vi tar ner de här fyra bandvagnarna till Umeå. Vi har också samverkat med FMLOG så vi fraktar fyra andra bandvagnar från Umeå hit till Boden. Dessutom tar vi hem två Pansarterrängbil 203 från Tåme skjutfält åt FS 17, berättade kapten Robert Borgén , instruktör på stridsfordonstransportplutonen.

Helhetsbild

Chefen för CBRN-kompaniet, major Mikael Karlsson var mycket nöjd med övningen:
– Jag tycker det har varit en mycket bra övning. Det är viktigt för oss att öva ihop med andra förband. Framförallt är det viktigt för de värnpliktiga. De får en bild bättre bild av helheten och var i sammanhanget vi kommer in den bilden. Dessutom vill jag understryka att övningar av den här typen är en förutsättning för att få träna sambandstjänst och logistik. Sådant kan man inte öva på ett bra sätt bara inom ett kompani, sa Mikael Karlsson innan kompaniet satte kurs mot Umeå.

Kraven uppfyllda

Övning Höstlöv avslutades alltså på tisdagseftermiddagen i och med att CBRN-kompaniet åter grupperade i Umeå. Fokus för övningsledningen var att soldaten skulle ha en bra övning. Efter kontroller på fältet och samtal med enskilda soldater samt rapporter från bataljons- och kompaniövningsledare har detta fokus hållits.
– Övningen har visat att utbildningsbefäl och soldater har gjort ett bra jobb under 2008 och soldaterna uppfyller kraven för såväl internationell tjänst som placering i vår insatsorganisation. Vi har samtidigt visat att vi kan genomföra så kallade Joint-övningar, det vill säga med deltagare från flera truppslag och försvarsgrenar. Totalt rör det sig om cirka 1500 soldater som fått prova sina färdigheter på våra fina skjutfält och tillhörande övningsområden runt Boden, sa överstelöjtnant Hans Wickbom, biträdande övningsledare.
 
– Avslutningsvis vill jag tacka såväl deltagande förband och övningsledning för en väl genomförd övning. Nu återstår endast REMI, det vill säga vård och materielinlämning, innan åldersklassen 2008 avslutar sin grundutbildning, avslutade Hans Wickbom.