Operation Ran

De svenska soldaternas huvudsyfte i Afghanistan är ”to support and assist”, att stödja och stötta de afghanska säkerhetsstyrkorna så att man kan bibehålla det relativt lugna säkerhetsläge som råder i norra Afghanistan. Detta gör man bland annat genom att utföra sampatrulleringar, gemensam planering och genomförande av operationer.

Fredrik Nordenankar går igenom tillsammans med ANA upplägget för dagen. Foto: Maria Dupont/Försvarsmakten
Att bli fotograferad är för många afghaner något nytt och väcker alltid stor uppmärksamhet.
Att bli fotograferad är för många afghaner något nytt och väcker alltid stor uppmärksamhet. Foto: Maria Dupont/Försvarsmakten
Det samlas oftast en hel del barn runt soldaterna och mångas ögon lyser av nyfikenhet.
Det samlas oftast en hel del barn runt soldaterna och mångas ögon lyser av nyfikenhet. Foto: Maria Dupont/Försvarsmakten
Man rörde sig på ganska så höga höjder under operationen och landskapet är mycket vackert.
Man rörde sig på ganska så höga höjder under operationen och landskapet är mycket vackert. Foto: Maria Dupont/Försvarsmakten
Att bli fotograferad är för många afghaner något nytt och väcker alltid stor uppmärksamhet. Foto: Maria Dupont/Försvarsmakten
Det samlas oftast en hel del barn runt soldaterna och mångas ögon lyser av nyfikenhet. Foto: Maria Dupont/Försvarsmakten
Man rörde sig på ganska så höga höjder under operationen och landskapet är mycket vackert. Foto: Maria Dupont/Försvarsmakten

Operation Ran var en operation som utfördes tillsammans med ANA, den afghanska militären och ANP, den afghanska polisen.

Operation Ran utfördes i ett område runt gränsen mellan provinserna Jowzan och Baghlan. Landskapet är varierande, alt från berg på nästan 1 000 mets höjd över havet till vidsträckt ökenlandskap. Vägar är nästan obefintliga och det är mycket långt byarna emellan.

Soldater ur Skyttekompaniet började med att hämta upp ANA på Camp Shaheen som ligger cirka 45 minuter från Camp Northern Lights, man framryckte gemensamt ner till operationsområdet. Att ISAf-soldater och soldater ur den afghanska armèn visar sig tillsammans är ett mycket gott tecken på det bra samarbete som vi har.

Då geografin och infrastrukturen bjuder på vissa utmaningar så kan den tänkta körsträckan visa sig kort på kartan men definitivt inte i verkligheten. Efter några timmars framryckning slog man läger för natten. Morgonen påbörjades ganska så tidig då det var satt att avfärd skulle ske 06.00. Att vintern är på väg märktes på den frost som man på morgonen kunde se på sovsäckarna.

Innan solen gått upp var man framryckningsberedd. De svenska och afghanska soldaterna var på väg.  Det första målet för dagen var en mycket avlägsen by, där en grupp, tillsammans med ANA och ANP som slöt upp på plats skulle samtala med byäldsten och en annan grupp skulle samtidig utföra vad man kallar en ”social patrolling”. Man delar ut en tidning som heter ISAF News, man frågar byborna om de upplever att området är säkert, hur tillgången på mat och vatten är. All information som soldaterna samlar in rapporteras sedan vidare och bearbetas på PRT huvudkvarter. Informationen används bland annat för att kunna kartlägga  hur situationen i vinter kommer att påverka lokalbefolkningen.

Det är under patruller som denna som man får höra hur verkligheten för den afghanska befolkningen verkligen är. De har brist på vatten och mat och de är oroliga för hur kall vinteren ska bli. Men de är också glada för att de svenska soldaterna tillsammans med den afghanska armén är i området då man känner trygghet i att de kriminella håller sig borta.

Man hann under dagen patrullera i tre byar innan det var dags att bege sig mot Balkh-provinsen och Camp Northern Lights.


ANA – Afghan National Army
ANP – Afghan National Police
ISAF – International Security Assitance Force 
CNL – Camp Northern Lights
PRT – Provincinal Reconstruction Team