Officersutbildning i förändring

I augusti 2007 startade den nya officersutbildningen på officersprogrammet. Sedan dess arbetar Försvarsmakten och Försvarshögskolan (FHS) tillsammans med utbildningen av officerare på det treåriga officersprogrammet.

Kadetter under lektion i militärengelska. Foto: Lars O Nilsson/Försvarsmakten

Från den 1 januari 2008 är Försvarshögskolan en skola med examensrätt, vilket innebär att officersprogrammet ger 180 högskolepoäng. Undervisningen på officersprogrammet genomförs av Försvarshögskolans personal på Karlberg. För den utbildning som ligger mellan terminerna och i viss mån även under terminerna på officersprogrammet ansvarar Försvarsmakten.

Detta delade ansvar för utbildningen innebär naturligtvis krav på ett samarbete mellan Försvarshögskolan och Försvarsmakten. Försvarshögskolans rektor har uppmärksammat ett antal problemområden där åtgärder krävs för att kunna gå vidare. Flera av dessa problemområden gäller lärarförsörjningen till officersprogrammet och faller inom Försvarshögskolans ansvarsområde. De lärare som i dag arbetar på officersprogrammet är rutinerade officerare/lärare med stora kunskaper inom sitt ämnesområde. Lärare med en högre akademisk examen är dagens brist.

I rektors information till såväl FHS personal på Karlberg som Försvarsmaktens personal på Karlberg under gårdagen redovisades ett antal åtgärder som han har för avsikt att genomföra inom ramen för Försvarshögskolans ansvarsområde. Han har bland annat beslutat att förstärka ledningen för officersprogrammets utbildning på Karlberg med början under hösten.

Mer om utbildningen på FHS och på Karlberg finns via länkarna till höger.