Officer sägs upp efter frånvaro

En officer i Försvarsmakten sägs upp från sin anställning eftersom han inte varit på jobbet under lång tid. Det har personalansvarsnämnden beslutat.

Officeren, en överstelöjtnant i Högkvarteret, har olovligt varit frånvarande från sin arbetsplats under långa perioder. Den stora omfattningen av hans frånvaro är enligt personalansvarsnämnden skäl för att säga upp honom.