ÖB: Ökning av svåra olyckor djupt oroande

De svåra olyckorna ökar i Försvarsmakten. Det är djupt oroande och trenden måste brytas, skriver ÖB Håkan Syrén i sitt nyhetsbrev i dag.

– Den medarbetare som tänker i risktermer är bättre rustad inför farofyllda situationer, skriver ÖB Håkan Syrén i sitt nyhetsbrev. Foto: Combat Camera

En av Försvarsmaktens viktigaste uppgifter är att kunna genomföra väpnad strid. Därför kan verksamheten aldrig bli riskfri. Däremot kan mycket göras för att minska riskerna, menar ÖB, och konstaterar att verksamhetssäkerheten är central och vital för hela Försvarsmakten.

– Nyckeln ligger i professionellt ledarskap, bra utrustning samt inte minst i bra utbildnings- och övningsverksamhet, skriver ÖB.

ÖB vill vidga begreppet säkerhetskultur och istället tala om riskkultur.

– Den medarbetare som tänker i risktermer och som är medveten var dessa risker finns i verksamheten och om vilka krav som ställs föra att kunna hantera riskerna är bättre rustad inför farofyllda situationer än den som utgår ifrån att allt är säkert.

Alla i Försvarsmakten har ett stort ansvar att ständigt diskutera säkerhetsfrågor och risker, menar ÖB.

– Vi måste hela tiden ha en förmåga att lära av egna och andras misstag. Att bara lära av de visserligen alltför många, men ändå fåtaliga, fall som slutar i katastrof är inte tillräckligt.

– Att helt undanröja olyckor i vår verksamhet är givetvis en ouppnåelig vision. Ändå ska vår verksamhet präglas av attityden att varje olycka kan förhindras, avslutar ÖB sitt nyhetsbrev.

Läs ÖB:s nyhetsbrev