Nytt försvar i Dagens Nyheter

I samband med den nu pågående rekryteringen till utlandsstyrkan har Försvarsmakten tagit fram tidningsbilagan Nytt försvar, som distribuerades med DN den 10 november.

Bilagan vänder sig i första hand till dig med civil kompetens, som till exempel är läkare, tekniker, tolk, jurist eller mekaniker. Visste du att du behövs i utlandsstyrkan?

Bilagan innehåller artiklar och reportage som beskriver våra internationella insatser, vad vi gör, var vi finns och vilka som behövs. 

Läs bilagan Nytt försvar här (pdf)