Ny informationsdirektör utsedd

Erik Lagersten blir Försvarsmaktens nye informationsdirektör den 8 december. Han efterträder då Staffan Dopping som slutar på egen begäran.

Erik Lagersten.
Erik Lagersten.
Erik Lagersten. Foto: Torbjörn F Gustafsson/Combat Camera
Erik Lagersten. Foto: Torbjörn F Gustafsson/Combat Camera

Erik Lagersten är 42 år och har de senaste två åren arbetat vid informationsstaben som ansvarig för införandet av Combat Camera inom Försvarsmakten. Han har tidigare arbetat som informationschef inom IT och telekommunikation och som konsult och föreläsare för bland annat svenska och utländska investmentbanker. Han har också tjänstgjort som pressofficer under ett antal minröjningsoperationer i Baltikum och vid Allied Maritime Component Command Headquarters.

Erik Lagersten är reservofficer i flottan och för närvarande även ordförande för Svenska Flottans Reservofficersförbund.
– Det är fantastiskt spännande och stimulerande att bli Försvarsmaktens informationsdirektör. Försvarsmakten är i ständigt fokus och det är en utmaning att få ansvaret för kommunikationen inom och från denna centrala samhällsfunktion, säger Erik Lagersten.