Ny anläggning dyker upp

Efter år av förberedelser och mycket arbete tornar nu en helt ny anläggning upp i Karlskrona tillhörande Försvarsmaktens Dykeri och Navalmedicinska Centrum (FM DNC). En imponerande byggnad precis vid havet som kommer att rymma två dykbassänger, en strömningsbassäng, tryckkammare och kontor.

Projektledare Lalle Petersson framför de nya lokalerna. Foto: Försvarsmakten/Joakim Nordstrand

Efter riksdagens försvarsbeslut 2004 bestämdes att DNC:s verksamhet i Stockholmsområdet skulle flyttas till Karlskrona. I och med det beslutet krävdes det att DNC uppförde nya lokaler till den växande funktionen. En arkitekttävling utlystes under 2005 och det vinnande förslaget från arkitektkontoret Fråne Hederus Malmström passade DNC:s verksamhet bäst. I mars 2009 ska allt stå klart och än så länge håller man tidsplanen.
– Personalen ser fram emot att flytta in i de nya lo­kalerna, säger Lalle Pettersson, projektansvarig.

Reningsbassänger

Den 3000 kvadratmeter stora fastigheten byggs på kommunens gamla reningsverkstomt på Lindholmen. De gamla reningsbassängerna kommer återanvän­das och renoveras för att passa dykeriverksamheten. Från en nygjord brygga på södersidan kommer man också kunna träna hjälm- lättdykning.

– Under flera år har DNC varit utspridda på området i Örlogshamnen och personalen har haft sina kontor i baracker så det ska bli väldigt kul att kunna samla alla i dessa fina lokaler, säger Lalle Pettersson, sam­tidigt som han pekar på bygget som pågår.

DNC är hela Försvarsmaktens resurs. Utbildningen blir både bättre och modernare tack vare satsningen på Lindholmen. Dessutom kommer prov-, försök- och haveriunderökningsverksamheten att kunna bedriva sin verksamhet effektivare tack vare den nya anläggningen.