Nolltolerans mot kränkningar

Under loppet av sju månader har fyra fall av sexuellt ofredande polisanmälts vid Skaraborgs regemente. Ett av fallen har lett till åtal för våldtäkt.

– Det är mycket beklagligt att detta har inträffat. Ingen ska behöva uppleva någon form av kränkningar under sin värnplikt. Alla ska känna tillit och förtroende för varandra och respekt för den personliga integriteten. Det är allas ansvar i allmänhet men vårt ansvar i synnerhet att se till att skapa den miljön säger regementschef Ronald Månsson.

Personalen vid regementet har suttit ned och diskuterat det inträffade vid ett flertal tillfällen, inom ledningen och med de förtroendevalda värnpliktiga. De värnpliktiga har berättat att vare sig tjejerna eller killarna upplever några problem av det här slaget ute på kompanierna. Man känner sig trygg som tjej i sin utbildning och i boendet på logementen.

Regementet arbetar nu på en handlingsplan och kommer att fortsätta förebygga genom utbildning och tydlighet i förhållningssätt kring alla typer av kränkningar och brott.

– Vi har varit mycket tydliga om nolltoleransen kring kränkningar och av bruk av alkohol i tjänsten. Jag anser också att vi har ett bra förhållningssätt inom regementet när det gäller de här frågorna: man känner trygghet i att kunna berätta och anmäla händelser av den här sorten och vi agerar snabbt när det kommer till vår kännedom säger Ronald Månsson.

– Vi får inte glömma att det är unga vuxna som utbildas vid våra förband. De måste ansvara för och ta konsekvenserna av sitt handlande. Befälen har varit väldigt tydliga ute på kompanierna att var och en har skyldighet att ingripa mot en misstänkt kränkning. Hela vår metodik och vårt ledarskap präglas av att få soldater att agera och ta ansvar i rollen som soldat i ett insatsområde. Detta gäller också för livet som helhet.