Mer fakta om incidenter i norra Afghanistan

Sedan den 31 oktober har tre incidenter mot svenska soldater inträffat i Afghanistan. Säkerhetsläget i det svenska ansvarsområdet bedöms dock ändå vara relativt stabilt.– Säkerhetsläget analyseras fortgående och det är för tidigt att dra några slutsatser efter de senaste tre attackerna. Vi måste få en samlad bild av händelserna innan vi kan revidera vår uppfattning, säger Försvarsmaktens arméinspektör, generalmajor Berndt Grundevik.

En svensk patrull i Afghanistan. Foto: Andreas Karlsson/FBB
Berndt Grundevik.
Berndt Grundevik. Foto: Hannah Larsson

Generellt i Afghanistan har säkerhetsläget försämrats sedan 2005. Och det är främst i södra och östra delen av landet, säger Berndt Grundevik. I det norra området där Sverige arbetar är det lugnare, men även där har säkerhetsläget försämrats under de senaste åren.
– Vi har ändå i det svenska området under 2008 haft det generellt lugnt. Färre hemmagjorda bomber har detonerat och färre sådana är också funna jämfört med 2006 och 2007, säger Berndt Grundevik.

Det svenska förbandet i Afghanistan har inte varit utsatt för den här typen av eldöverfall tidigare.
– Styrkan har varit mentalt förberedd på att detta skulle kunna hända eftersom grannprovinserna har fått uppleva ökade incidenter det senaste halvåret. Men vi har tränat för den här typen av händelseförlopp.

Efter händelserna fortsätter förbandet att samarbeta med den afghanska polisen och militären och ska visa mer närvaro i området i syfte att öka säkerheten. Huvuduppgiften är att bidra till att stabilisera säkerhetsläget.

För de inblandade soldaterna är det rutin att ha gruppsamtal och uppföljning av händelser som de här.

Det pågår också en ständig utveckling för att möta oväntade händelser. Enligt Berndt Grundevik kan ett sätt vara att generellt förbättra underrättelseförmågan att bland annat införa obemannade flygfarkoster som även kan verka i mörker. På sjukvårdssidan finns sedan tidigare också beslut om att förstärka förbandet med två splitterskyddade pansarterrängbilsambulanser.

– Det svenska förbandet i Afghanistan löser sina uppgifter på ett föredömligt sätt och vår utbildning och utrustning har visat sig fungera väl, säger Berndt Grundevik.

Här följer en tämligen detaljerad redovisning av de senaste incidenterna där svensk Isaf-personal blivit inblandad i stridshandlingar i sitt ansvarsområde i norra Afghanistan:

Händelsen den 31 oktober

Tre fordon, varav en sjuktransportpansarterrängbil blev utsatta för en IED, det vill säga en hemmagjord bomb. Händelsen inträffade på huvudleden i provinsen Jowzjan, sydväst om staden Aqchah i det svenska ansvarsområdet i norra Afghanistan. Klockan 10.45 afghansk tid, det vill säga cirka 07.15 svensk tid, var patrullen på väg för att hämta ett läkarteam som tjänstgjort ute i det svenska området.  Framför det tredje fordonet (en Toyota Land Cruiser med extra skydd) och i vägkanten exploderade en laddning. Inga soldater eller fordon skadades.

Händelsen den 7 november

Klockan 00.20 afghansk tid, det vill säga cirka klockan 21.00 svensk tid, blev en patrull utsatt för eldgivning söder om Aqchah. Patrullen hade som uppgift att samverka med olika posteringar från den afghanska nationella armén, ANA, och den afghanska nationella polisen, ANP, för att stödja säkerheten inför röstregistrering i området. Fyra fordon (Toyota Land Cruiser med extra skydd) som hade besökt en polispostering utsattes för ett eldöverfall. Elden besvarades och gruppen drog sig tillbaka till Sheberghan cirka fem mil från området där incidenten skedde. Elden bedömdes som finkalibrig och det hördes bedömt två explosioner från det håll från vilket elden hade utgått.

Inga soldater skadades. Två bilar fick mindre plåtskador efter att ha backat in i varandra. Ett kulhål uppstod i lasträcket på taket på ett av fordonen. Fem soldater ska kontrollera sin hörsel eftersom de besvarade elden utan att ha hörselskydd.

Händelsen den 8 november

Klockan 00.24 afghansk tid, det vill säga cirka klockan 21.00 svensk tid, blev en patrull utsatt för eldgivning söder om Aqchah, några kilometer från platsen kvällen innan. Patrullen hade som uppgift att samverka med olika ANA- och ANP-posteringar i syfte att visa närvaro och stödja säkerheten och förbereda en transport av mediciner till en sjukinrättning i Aqchah. Fyra Isaf-fordon (två Toyota Land Cruiser med extra skydd och två pansarterrängbilar) ingick i den kolonn som utsattes för eldöverfall. Elden besvarades med både automatkanon och kulspruteeld och gruppen drog sig ur området. Elden bedömdes som finkalibrig.

Inga soldater skadades. Ett av fordonen fick ett märke av finkalibrig eld i pansaret i taket.