Medaljceremoni på Camp Northern Lights

En lätt kylig lördagseftermiddag var det uppställning på flaggplan på Camp Northern Lights i norra Afghanistan. Det var dags för FS15 att ta emot medaljen Non Article 5 NATO Medal.

En lätt kylig lördagseftermiddag delades förtjänstfullt ut Non Article 5 NATO Medal till de soldater som tjänstgjort i Afghanistan i mer än 30 dagar Foto: Maria Dupont/Försvarsmakten
Alla de soldater som var på plats ställde upp på flaggplan inne på Camp Northern Lights
Alla de soldater som var på plats ställde upp på flaggplan inne på Camp Northern Lights Foto: Maria Dupont/Försvarsmakten
Major Frank MacLellan spelade sin egenkomponerade Andra Stridsgruppens marsch på sin säckpipa
Major Frank MacLellan spelade sin egenkomponerade Andra Stridsgruppens marsch på sin säckpipa Foto: Maria Dupont/Försvarsmakten
Alla de soldater som var på plats ställde upp på flaggplan inne på Camp Northern Lights Foto: Maria Dupont/Försvarsmakten
Major Frank MacLellan spelade sin egenkomponerade Andra Stridsgruppens marsch på sin säckpipa Foto: Maria Dupont/Försvarsmakten

Medaljen är något som endast ges ut till de soldater som tjänat i operationsområdet i mer än 30 dagar. Ceremonin utfördes under högtidliga former med parad för fanan och Andra Stridsgruppens marsch spelades. Det hela avslutades med att överste Bengt Alexandersson, chef för FS15, tillsammans med sin finske kollega överstelöjtnant Manu Tuominen och stabschefen för FS15, överstelöjtnant Fredrik Ståhlberg, tog alla soldater i hand och gratulerade dem till förärandet av medaljen.

Talet somBengt Alexandersson höll riktade sig till både de svenska och finska soldaterna. I talet framhöll överste Alexandersson även soldaternas familjer och vänner som spelar en mycket viktig roll:

"Soldater, det är en ära att få vara chef för PRT Mazar-e Sharif, men det är en ännu större ära att få vara chef för FS15. Att ta steget att åka till Afghanistan är inget litet steg.  Att sätta sin namnteckning på kontraktet på Livgardet var inget någon av oss gjorde utan att tänka på vad som kan hända. För många av oss så fanns det andra: flickvänner, pojkvänner, makar och barn som hade något att säga till om i beslutet att lämna Sverige för ett land 600 mil bort. Ett land där faran finns runt hörnet hela tiden.

Att lämna familj och vänner hemma med den oro som vi visste att de skulle känna –  och känner – var för många av oss inget lätt beslut. Det är en egoistisk handling gentemot våra familjer som får göra sin mission – därhemma. Men det är också en av de mest osjälviska handlingar som finns. Att lämna tryggheten och säkerheten hemma, att åka iväg till för att hjälpa andra som kämpar för att få sitt land på fötter. Att se till så att den demokratiska processen i presidentvalet kan få sin gång. Att se till så att så att de åter igen kan färdas säkert på vägarna. Att se till så att flickor kan få gå i skolan.

Ibland kan det kännas som om att det vi gör går obemärkt förbi. Men tro mig, och tro folket i våra fyra provinser – det gör det inte. Vi pratar om att i norra Afghanistan är läget relativt stabilt. Nyckelordet här är relativt. Vi vet att bara för att det är lugn den ena stunden så kan ingen av oss säga hur det kommer att bli i nästa. Det är så i ett land som är i krig.

Vi har varit med om en hel del. Några av er har varit med om incidenter vars utgång kunde blivit annorlunda men som istället har lett till att vi alla nu är än mer fokuserade på vår uppgift. Och det är med stolthet jag säger att ni alla löser denna uppgift med ära.  Medaljen ni snart kommer att mottaga signalerar något ni delar med många soldater som arbetat lika hårt som ni. Oberoende nationalitet är denna medalj något som binder er samman.  Bär den med stolhet – ni har förtjänat den."

CO – Commander of Operation
PRT MeS – Provincinal Reconstruction Team Mazar-e Sharif
FS15 – Fortsättningsstyrka 15