Lv 6 värd för luftvärnsmöte inom Nato

Nato och samarbetsländerna i Partnership For Peace (PfP) höll i veckan sitt första möte i ett icke-Natoland, Sverige. Det var arbetsgruppen för luftvärn som diskuterade bland annat hur man kan samordna luftrummet och upptäcka och varna för inkommande granater i internationella missioner.

Deltagarna under LCG4 mötet samlade för gruppbild Foto: Försvarsmakten
Deltagarna diskuterade många frågor om luftvärn under veckan.
Deltagarna diskuterade många frågor om luftvärn under veckan. Foto: Morgan Sundén/Försvarsmakten
Deltagarna diskuterade många frågor om luftvärn under veckan. Foto: Morgan Sundén/Försvarsmakten

Sammanlagt var det 68 deltagare från totalt 31 länder ur arbetsgruppen för luftvärnsfrågor (LCG4) som möttes på Lv 6 i Halmstad.

Den viktigaste frågan som diskuterades under veckan var hur man ska kunna varna och eventuellt skjuta ner inkommande granater vid internationella missioner.
Sverige har en god förmåga att upptäcka denna typ av granater med hjälp av spaningsradar, underrättelseenhet 23 (UndE 23). I robotsystem 23 (BAMSE) finns också en god förmåga att detaljerat följa granaterna. Detta var en viktig bidragande orsak till att så många deltog i mötet.

Under veckan diskuterades det också hur man ska kunna hantera luftrummet i missionsområden med en blandning av civilt och militärt flyg tillsammans med helikoptrar, artilleri och luftvärn samt obemannade flygplan, så kallade UAV. Även på detta område ligger Sverige långt framme.

– När det gäller framtida system så var Natomedlemmarna mycket intresserade av vad Försvarets materielverk (FMV) har kommit fram till, eftersom de har ett gott rykte utomlands, säger Anders Broberg som höll i besöket.

Fotnot: Land Capability Group 4 (LCG 4) är en styr och referensgrupp inom Natos luftvärn som är öppen för alla länder i Nato och samarbetsländer i Partnership for Peace/PFP). Gruppens uppgift är att ta fram nya gemensamma standarder, nya doktriner inom luftvärnet och att samordna luftvärnsspecifika frågor.