Lv 6 övar för studie om luftvärn

Den 18-20 november genomför Luftvärnsregementet en skjutövning som är en del i en studie om luftvärnets utveckling. Övningen innebär att det skjuts med bland annat haubits och granatkastare, vilket kan medföra buller och andra störningar för de kringboende.

Studiens syfte är att utreda om luftvärnet kan förbättra förmågan att skydda trupper eller viktiga anläggningar, till exempel en internationell camp, mot fientligt artilleri, raketer eller granater.

I den övning som genomförs kommer man att studera hur den materiel luftvärnet har idag kan användas i det utvecklingsarbetet. I övningen kommer man att skjuta med haubits och granatkastare, för att de projektilerna sedan ska identifieras och följas av luftvärnets olika system: spaningsradarn UndE 23, eldenhet 23 (BAMSE) (radarfunktionen), varningssystemet FM-broadcast och luftvärnsautomatkanon.