Länge leve fältpostombudet!

"Fältposten är död! Länge leve fältpostombudet!" Med dessa ord tog Janne Nordberg och Jörgen Svensson, fältpostchef respektive ställföreträdande fältpostchef på det allra sista svenska fältpostkontoret i världen, ner den gamla skylten och avtäckte samtidigt den nya postombudskylten.

Det var en lätt mulen fredag som bordet stod uppdukat på flaggplan. Vädret återspeglade lite av stämningen hos de två fältpostmästarna och de som hade kommit för att närvara vid ceremonin. "Det är faktiskt en epok som går i graven", som en av de närvarande uttryckte sig.

Fältposten har anor så långt tillbaka som år 1631. I 52 år har svenska soldater som tjänat freden utomlands kunnat nyttja fältposten men nu är den tiden över och fältpostkontoret på Camp Northern Lights i Mazar-e-Sharif i Afghanistan kommer framöver att fungera som ett fältpostombud.

– Detta innebär att man nu endast kan skicka brev och Sverigepaket, säger Jörgen Svensson. Och än så länge kan man köpa snus. Men kvaliteten och servicen, den är densamma som innan.

Att servicen är god kan nog alla de soldater på FS15 som varit inne hos postarbetarna Jörgen Svensson och Janne Nordberg skriva under på.