Kursutbud 2009

Nu är SkyddC:s kursutbud för 2009 fastställt.

Under året genomförs ett antal befattningsanpassade CBRN-kurser som bland annat riktar sig till förbandschefer (från och med kompanichef), specialister och stabspersonal. Kurserna är anpassade enligt internationella standards (STANAG). SkyddC genomför också kurser med en mer civil inriktning.

Kursutbudet för 2009 hittar du under relaterade dokument till höger.