Korvettstyrka förbereds för EU-insats

Regeringen förväntas snart fatta beslut om att Sverige ska delta i operation Atalanta som EU genomför på FN-mandat för att skydda FN:s mattransporter till Somalia. Försvarsmaktens bidrag består av internationella korvettstyrkan på 150 sjömän, korvetterna Stockholm och Malmö samt stödfartyget Trossö.

Korvetterna Stockholm och Malmö utgör internationella korvettstyrkan. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
Stödfartyget HMS Trossö. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten

Det svenska bidraget är på fyra månader och styrkan kommer att vara på plats tidigast i början av april nästa år. Insatsen beräknas kosta cirka 200 miljoner kronor. Korvetterna blir ett komplement till de större fartyg som ingår i styrkan.

– Operation Atalanta innebär att marinen för tredje gången sedan 2007 deltar med beredskapsförband i internationell tjänst. Förra året deltog en korvett i UNIFIL utanför Libanons kust och nu har den internationella amfibiestyrkan precis avslutat insatsen i Tchad, säger marininspektören Anders Grenstad.

Se över personalläget

För Försvarsmakten är det nu en hel del saker som måste göras. Bland annat behöver man se över materielen och personalläget på styrkan.

– Vi måste också titta på vilken utbildning som måste genomföras på förbandet, säger Magnus Jönsson, chef för internationella korvettstyrkan.

Brittiskt befäl

Insatsen står under brittiskt befäl och är till för att skydda World Food Programs insatser där man för in mat till den lidande befolkningen i Somalia. Västvärlden har också ett starkt egenintresse av att handelsströmmarna i regionen fungerar.

Omkring 15 EU-länder kommer att bidra med liknande insatser och de första fartygen ska vara på plats i området i början av december.

Sjömän rekryteras

Försvarsmakten rekryterar nu anställda sjömän för tjänstgöring till sjöss. I första hand skall dessa tjänstgöra på korvetterna Stockholm och Malmö men även på korvett Visby. Vidare rekryteras beredskapssjömän till stödfartyget HMS Trossö. Se länk till höger för mer information.