Konflikt i Xland

Slutövning Höstlöv inleddes för Skyddscentrums del på tisdag morgon. Scenariot för övningen är en etnisk konflikt i Xland mellan två olika grupperingar; Echo och Delta Christians. Det internationella samfundets olika hjälporganisationer har också utsatts för misshandel, stölder av materiel och förnödenheter.

Förberedelse för insats. Foto: Catarina Hanell/Försvarsmakten
En välbehövlig matpaus i nattmörkret.
En välbehövlig matpaus i nattmörkret. Foto: Catarina Hanell/Försvarsmakten
En välbehövlig matpaus i nattmörkret. Foto: Catarina Hanell/Försvarsmakten

Den politiska debatten är het avseende hur minoritetsbefolkningens förhållanden kommer att utvecklas efter valet och situationen i landet är mycket instabil.

Det är också mycket som tyder på att det finns CBRN-ämnen i Xland och att olika terrororganisationer inte drar sig för att använda dessa för att nå inflytande. Kombinationen av kriminalitet, bristande säkerhet vid bland annat kemiska industrier och infrastrukturen i landet gör också att det finns en risk för oavsiktliga TIM-händelser (Toxic Industrial Material).

För att komma tillrätta med oroligheterna har EU beslutat göra en insats med den multinationella brigaden (MNBDE). Målet med insatsen är att assistera regeringen i Xland med att skapa ett säkerhetsläge som gör att det går att hålla allmänna val samt att förbättra möjligheterna för humanitära insatser. Brigaden ska också vara beredd att möta och avbryta ett växande militärt hot. CBRN-förbandet är en del av EU-styrkan och de har uppgiften att göra en hot- och riskbedömning samt upprätta rutiner för varning och rapportering av CBRN-händelser.

CBRN-förbandet lämnade tidigt tisdag morgon Umeå och åkte norrut. Deras första anhalt är Tåme, några mil norr om Skellefteå, där de nu har slagit läger och påbörjat insatsplanering. Deras första uppgift under onsdag är att göra en rekognosering runt Skelleftehamn och Tåme för att samla information om vilka hot och risker som finns i områdena.

Syftet med dessa uppgifter är att kartlägga om det är lämpligt att gruppera fler förband i området runt Skellefteå och Tåme samt även vilka möjligheter det finns att upprätta en hamn i Skellefteå.