Kadetter mötte ÖB

På lördag förmiddag besökte överbefälhavaren, general Håkan Syrén, Militärhögskolan Karlberg. Syftet med besöket var att tala med kadetterna ur skolans yngre kurs.

Kadetterna äter lunch tillsammans med ÖB. Foto: Lars O Nilsson/Försvarsmakten
ÖB samtalar med skolchefen, Mats Alnevik och chefen för yngre kursen, Mats Hedberg.
ÖB samtalar med skolchefen, Mats Alnevik och chefen för yngre kursen, Mats Hedberg. Foto: Lars O Nilsson/Försvarsmakten
ÖB samtalar med skolchefen, Mats Alnevik och chefen för yngre kursen, Mats Hedberg. Foto: Lars O Nilsson/Försvarsmakten

I samband med utbildningen i värdegrundsfrågor ville ledningen för skolans yngre kadettkurs, att någon från Försvarsmaktens ledning skulle komma och redovisa sin syn på frågor kring Försvarsmaktens värdegrund. Naturligtvis kunde det inte bli bättre än att Försvarsmaktens högste chef, som personligen arbetat hårt med värdegrundsfrågorna kom och svarade på frågorna.

ÖB Håkan Syrén inledde med att redovisa vad han tycker är viktigt när man diskuterar värdegrund. I sitt anförande tog han upp att han anser att värdegrundsarbetet är det viktigaste i hela ominriktningen av Försvarsmakten. Det handlar inte bara om att förändra organisationen utan också om att personalen måste acceptera den förändring som sker. Gör vi inte det kommer inte ominriktningen att fungera.

Bland de övriga saker han tog upp var att det måste vara tillåtet att misslyckas. Vi får inte vara så rädda för att göra fel, så att vi inte gör rätt saker. En annan viktig sak är förståelsen för att framgång bygger på egen förmåga och inte andras misslyckanden. Som avslutning tryckte han på vikten av förståelse för att båda kategorierna officerare i det nyligen beslutade tvåbefälssystemet behövs. Specialistofficerarna är grunden för att våra förband ska fungera genom sina djupa kunskaper inom specifika områden, lika väl som att officerare med en längre teoretisk utbildning från officersprogrammet krävs för att kunna leda förbanden.

När ÖB hade avslutat sin redovisning gav han möjlighet för kadetterna att ställa frågor. Det var flera intressanta och ganska komplexa frågor bland annat om syftet med att ha svenska förband i Afghanistan.

Efter frågestunden gick Håkan Syrén med till kadettmatsalen för att äta lunch och tala med några av kadetterna.