Internationellt inslag i nationell slutövning

En Natokurs för utvärderare genomförs under slutövningen Höstlöv. Förutom 32 svenskar deltar 12 elever från Finland, två från Schweiz och två från Österrike. Totalt utbildas 48 personer.– Med Natos mandat att genomföra lokala kurser har vi möjlighet att snabbare öka volymen av värderare, säger kursledare Fredrik Ödeen, Markstridsskolan.

48 deltagare från fyra länder utbildas till utvärderare under Höstlöv. Foto: Mats Engfors
Roland Huber, Schweiz, följde under lördagen pansarskyttekompaniets anfall mot Boden.
Roland Huber, Schweiz, följde under lördagen pansarskyttekompaniets anfall mot Boden. Foto: Mats Engfors
Juha Pennanen, Finland, i samtal med kapten Lars Ryttinger vid I 19:s ingenjörkompani.
Juha Pennanen, Finland, i samtal med kapten Lars Ryttinger vid I 19:s ingenjörkompani. Foto: Kjell Enquist/Försvarsmakten
Roland Huber, Schweiz, följde under lördagen pansarskyttekompaniets anfall mot Boden. Foto: Mats Engfors
Juha Pennanen, Finland, i samtal med kapten Lars Ryttinger vid I 19:s ingenjörkompani. Foto: Kjell Enquist/Försvarsmakten

Kursen benämns National Evaluator Training Course, nETC, övervakas av Nato och håller på en vecka. Liknande kurser anordnas två gånger per år. Vid alla kurstillfällen ska elever från andra nationer delta och varje partnerskapsland har då möjlighet att sända två elever per tillfälle. Normalt används internationella övningar där registerförband (beredskapsförband) som är anmält till Nato deltar, men inte denna gång.
– Vi har fått tillstånd att använda övning Höstlöv som övningsobjekt trots att inga registerförband övas. Anledningen är att kursen skulle ha genomförts under andra former i våras, men ställdes in med kort varsel. Övning Höstlöv var det enda möjliga alternativet till nytt kurstillfälle under 2008.

Ett kursteam på tio personer håller i kursen.
– Vi får även stöd av bilkårister med förare till kursteamen så vi kan ta oss runt till olika platser, säger Fredrik Ödeen.

Värdering genomförs i två nivåer. Nivå 1 värderar interoperabilitet, det vill säga förutsättningarna för att kunna verka ihop med andra nationer. Nivå 2 värderar beredskap och förmåga.
– I och med att vi anmäler till Natos styrke- och förmågeregister förbinder vi oss att vara interoperabla och att kunna agera i enlighet med styrdokumenten. En värdering är helt enkelt en revision, säger Fredrik Ödeen.

Under den sista övningsdagen genomförs en fältrapport där de deltagande enheterna får feedback av respektive värderingsteam.
– Varje värderare har hundratals frågor som ska besvaras. Det görs bland annat genom intervjuer med övningsdeltagare och egna observationer, säger Ödeen.

En värdering genomförs endast efter det att en nation har begärt hos Nato att få ett förband värderat. Begäran skall var insänd cirka ett och ett halvt år i förväg och Nato fastställer årligen nästkommande års värderingsplan under november.

Konceptet är skapat av och leds av Nato och grundades 1996 och har sedan dess hela tiden utvecklats.