Inställt flyg från Afghanistan

Flygplanet som i dag skulle ha lämnat den tyska basen Marmal med soldater från FS 15 och med destination Västerås har blivit inställt.

Anledningen är att den air starter som planet var i behov av för att starta motorerna, och som enligt uppgift skulle finnas på Marmal eller den civila flygplatsen, vid en närmare kontroll inte fanns.

De passagerare som skulle ha rest med planer övernattar nu på Marmal och inriktningen är att planet ska kunna lyfta under morgondagen.