Insatsen i Tchad avslutad

Försvarsmaktens insats i Tchad är nu avslutad. I helgen kastade fartyget med den sista materielen loss.– Insatsen har varit en utmaning från början till slut, säger Jonas Wikström vid marintaktiska staben.

Inte minst den närmast obefintliga infrastrukturen gjorde insatsen i Tchad till en stor logistisk utmaning. Foto: Johan Lundahl/Combat Camera

Det svenska förbandet TD 01, drygt 200 personer stort, inledde sin insats i våras. Uppgiften var att bidra till att skapa säkerhet för FN-missionen Minurcat och hjälporganisationerna i östra Tchad och nordöstra delen av Centralafrikanska republiken. Förbandet sattes upp av Amfibieregementet, och utgjordes till stor del av registerförbandet AM 07.

Snabbinsatsstyrka

Förbandet har exempelvis löst bevaknings- och skyddsuppgifter för Eufors camper i N´Djamena och Abeché, eskorterat landtransporter och vattenborrningsföretag, skyddat hotad FN-personal och genomfört patrullering i olika delar av Eufors ansvarområde. Dessutom utgjorde det svenska förbandet styrkechefens snabbinsatsstyrka i Tchad.

– TD01 var bland de första på plats och fick gott renommé hos styrkehögkvarteret (FHQ) och bland övriga länders styrkor för sin effektivitet och förmåga att tidigt lösa sina uppgifter, säger Jonas Wikström.

Logistiken ständig utmaning

Klimatet och infrastrukturen, eller bristen på densamma, var de största utmaningarna i insatsområdet.

– Det kunde vara 200 mil mellan olika delar av förbandet. Logistiken har varit en ständig utmaning. Men vi har lyckats, inte minst i vår roll att göra det möjligt för andra nationer att ta sig ut till sina ansvarsområden, säger Jonas Wikström.

Förlängningsstyrka

I juli tog förlängningsstyrkan TD 01F över, med huvuduppgiften att packa ihop och transportera hem materiel och personal, samtidigt som förbandet hade möjlighet att även fortsättningsvis lösa andra uppgifter i ansvarsområdet.

De sista svenskarna i TD 01F reser hem på tisdagen. Kvar till i vår finns tre svenska officerare i FHQ i Abéche. Nu vidtar arbetet med att sammanställa erfarenheterna av insatsen i Tchad och Centralafrikanska republiken.