Hotellnota ifrågasatt

I samband med utlämnandet av en allmän handling har Försvarsmakten kunnat konstatera en avvikelse i militära underrättelse- och säkerhetstjänsten MUST:s bokföring. En medarbetare vid MUST har, efter att ha deltagit i en IT-säkerhetskonferens i Las Vegas, debiterats för erotisk film och saken har inte korrigerats på lämpligt sätt. Medarbetaren hävdar bestämt att han inte har beställt eller tittat på betalfilm på hotellet och borde således inte ha debiterats för detta.

Medarbetaren noterade dock inte på plats i USA att erotisk film hade påförts hotellnotan och betalade vid utcheckning hotellvistelsen med sitt privata kreditkort. Vid hemkomsten sände han till MUST ekonomiavdelning in underlag för ersättning för logi och övriga omkostnader han haft i samband med tjänsteresan.
 
Före utbetalning av ersättningen upptäckte en handläggare kostnaden för en film, strök detta samt minskade det totalbelopp som skulle betalas ut. Den andra kostnaden ströks dock inte. Detta fick till följd att ersättning betalades ut till medarbetare för logi samt för kostnaden för en erotisk film.
 
Sedan den felaktiga debiteringen blivit känd pågår en diskussion med hotellet för att klarlägga orsaken. I ett mail natten mellan fredag och lördag skrev hotellet: "Vår personal som arbetar med in- och utcheckning är ofta stressad och ibland sker misstag i våra system. Vi ber om ursäkt för de obehag sådant kan ha medfört."
 
Feldebiteringen inträffade 2006. MUST har under de senaste åren utvecklat och förändrat sina rutiner gällande ekonomihantering och med dagens rutiner torde något liknande inte kunna inträffa.

– Jag är bedrövad över det inträffade och kan bara beklaga att jag inte noggrannare kontrollerade hotellnotan, säger medarbetaren. Jag har vare sig beställt eller tittat på erotisk film och ångrar i dag att jag inte dubbelkollade den räkning jag fick.