Hettan ökar i slaget om Boden

Tidigt på fredag morgon sprängde irreguljära trupper bron i Bredåker och belamrade övriga infartsbroar till centrala Boden. Fredsförbandens rörlighet minskade i och med detta väsentligt och huvuduppgiften att säkerställa ett fredligt val var nu hotad. Fredsförbanden var nu tvungna att snabbt slå tillbaka. Allt detta är en del i spelet under övning Höstlöv.

Efter fem helikopterlaster var plutonen grupperade på ön och färdiga för strid. Foto: Kjell Enqvist/Försvarsmakten
Inledningsvis var striderna hårda men den vältränade fredsstyrkans eldkraft och stridsteknik blev snart motståndarna övermäktig.
Inledningsvis var striderna hårda men den vältränade fredsstyrkans eldkraft och stridsteknik blev snart motståndarna övermäktig. Foto: Kjell Enqvist/Försvarsmakten
Som förstärkning till den luftlandsatta truppen skeppades trupp över i ingenjörkompaniets bogserbåtar.
Som förstärkning till den luftlandsatta truppen skeppades trupp över i ingenjörkompaniets bogserbåtar. Foto: Kjell Enqvist/Försvarsmakten
Gruppcheferna kallas till ordergivning innan det var full fart framåt.
Gruppcheferna kallas till ordergivning innan det var full fart framåt. Foto: Kjell Enqvist
Inledningsvis var striderna hårda men den vältränade fredsstyrkans eldkraft och stridsteknik blev snart motståndarna övermäktig. Foto: Kjell Enqvist/Försvarsmakten
Som förstärkning till den luftlandsatta truppen skeppades trupp över i ingenjörkompaniets bogserbåtar. Foto: Kjell Enqvist/Försvarsmakten
Gruppcheferna kallas till ordergivning innan det var full fart framåt. Foto: Kjell Enqvist

Övningens scenario är uppbyggt för att vara snarlikt en fredsbevarande insats. För att ytterligare göra övningarna realistiska används ett simulatorsystem med laserteknik. När man skjuter sänds en laserstråle mot målet som har prismor monterade. Soldaterna har sådana prismor på hjälmen och kroppen och får på så sätt veta när de blivit utslagna eller skadade i striden. Konsekvensen av en träff är förstås inte lika allvarlig som i ett skarp läge men tråkningar från omhändertagande kamrater förekommer så klart.

Luftlandsättning

En avancerad operation inleddes där en av centralpunkterna blev Ängesholmen, en ö i Luleå älv cirka fem kilometer norr om Boden. Taktiken var att luftlandsätta en pluton med helikopter för att säkra ön. Under tiden skulle ett bygge av en däcksbro 200-färja förberedas för att möjliggöra överskeppning av de resterande delarna av det skyttekompani som satts in i denna del av stridsområdet, från södra till norra sidan av älven.

Efter fem helikopterlaster var plutonen på ön. Plutonchefen, maskeringsmålad till oigenkännlighet, gick i täten och skaffade sig en överblick av läget.

Hårda strider på Ängesholmen

Gruppcheferna kallades till ordergivning och sen var det full fart, alla visste sin uppgift, låg ställning och snabbhet var det som gällde – FRAMÅT! Nästan direkt mötte man motståndsgrupper och inledningsvis var striderna hårda. Det vältränade skyttekompaniets eldkraft och stridsteknik blev dock snart motståndarna övermäktig, striderna avtog och stridsplanen kunde fullföljas.

Överskeppning

Efter detta skeppades ytterligare delar av kompaniet över den cirka 300 meter breda Luleälven i ingenjörkompaniets bogserbåtar. Från båda stränderna skyddades övergångarna. Vid mörkrets inbrott påbörjades så bygget av däcksbro 200-färjan. Den stod klar efter 45 minuter. Därefter kunde förbandet överskeppa sina fordon och kvarvarande trupp till Ängesholmen. Där påbörjades direkt förberedelserna för kommande framryckning.

Framryckning

Under natten skulle terräng tas in mot centrala Boden. Dessutom skulle området runt Staraholmen, strax norr om I 19:s kasernområde, försvaras inför kommande överskeppning av pansarskyttekompaniet med sina stridsfordon 90 och stridsvagn 122. Planen var sedan att tidigt på lördagen påbörja offensiven mot Boden för att skapa lag och ordning inför det kommande valet i det fiktiva landet X-land.