Hårda strider in i det sista

Striderna inne i Boden fortsatte under söndagen när EUFOR-förbanden skulle säkra ytterligare strategiskt viktiga områden i övningsscenariot. Tre före detta militära områden, alldeles i utkanten av stadskärnan, utgjorde stridsarena denna dimmiga höstdag.

Det bjöds på hårt motstånd in i det sista när centrala Boden skulle säkras, soldaterna i EUFOR-styrkan blev gång på gång beskjutna av dem som spelade fiendestyrkorna. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Andra ingenjörplutonen gör inbrytning i en byggnad.
Andra ingenjörplutonen gör inbrytning i en byggnad. Foto: Mats Engfors/Försvarsmakten
En av stora upprorsmakarna, Gregor Forne, togs till fånga av soldater ur I 19:s pansarbataljon.
En av stora upprorsmakarna, Gregor Forne, togs till fånga av soldater ur I 19:s pansarbataljon. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

Att nå målet med övningen, att möjliggöra att ett fritt och rättvist val kan genomföras i det fiktiva landet X-land, är ingen enkel uppgift för soldaterna. Det gäller att det man tidigare lärt sig sitter i ryggmärgen och att man agerar enligt inövade mönster, speciellt vid strid i bebyggelse.

Strid i bebyggelse är mycket förrädiskt och tidskrävande. Fienden har många ställen att gömma sig på. Byggnader måste genomsökas och rensas och man riskerar att möta oskyldiga civila på de mest oväntade platser.

Inbrytning

Den utbildning som soldaterna fått sedan de ryckte in i januari har inriktats mycket på just strid i bebyggelse och korta stridsavstånd. Man ska komma till skott snabbt, så kallat snabbskytte eller instinktivskytte.

Under dagen framryckte EUFOR-förbanden och tog snabbt terräng fram till och med det kasernområde som tillhört Ing 3. Inne i en av byggnaderna hade fiendestyrkor grupperat och de bjöd på relativt hårt motstånd. En av I 19:s ingenjörplutoner gjorde inbrytning och kunde efter ett tag säkra och rensa byggnaden så att man kunde fortsätta.
–Det blev riktigt bra övningsmoment för huvuddelen av soldaterna i dag, hela bataljonen har varit i strid, säger major Niklas Bäck, övningsledare på pansarbataljonen.

Ett stort steg är taget

Man fortsatte sedan in på gamla A 8:s område där nu bland annat Försvarsmuseet ligger. Där fortsatte striderna som efter ett tag blev riktigt intensiva. Fiendestyrkorna hade betydligt bättre eldkraft inne på detta område, bland annat i form av ett stridsfordon 90 och en pansarvärnsrobotvagn.

Till slut kunde emellertid EUFOR-styrkan ta och säkra även det området och ett antal byggnader där soldater tillhörande Death Star Division, DSD, grupperat sig. På eftermiddagen kunde Gregor Forne tas till fånga. Forne är i övningsscenariot chef för DSD:s andra bataljon. Han är en av de riktigt intressanta upprorsmakarna i det fiktiva landet X-land.
– Ett stort steg är nu taget för att nå målet, det här lägger grunden för att kunna genomföra val före årsskiftet, avslutar Niklas Bäck.