Här tar Nordic Battlegroup 2011 form

I ett konferensrum högst uppe i Försvarsmaktens högkvarter i Stockholm tog under torsdagen Nordic Battlegroup 2011 ytterligare form. Då träffades representanter från alla de fem deltagande länderna.– Det är fjärde gången som länderna träffas och förhoppningsvis blir vi klara den femte gången som är strax före jul, säger överste Stefan Jönsson som ansvarade för mötet.

De deltagande länderna samlades i Högkvarteret för att bland annat diskutera vilka förmågor just de kan bidra med. Foto: Nicklas Gustafsson/Combat Camera
Den 1 januari 2011 ska Nordic Battlegroup återigen stå till EU:s tjänst. Foto: Nicklas Gustafsson/Combat Camera

Första halvåret 2011 ska Sverige tillsammans med Estland, Finland, Norge och Irland återigen ansvara för en av EU:s stridsgrupper. Uppdraget är att stå i beredskap för att med tio dagars varsel kunna vara på plats nästan var som helst i världen. Och att sätta samman en sådan styrka är inget man gör på en kafferast:
– Nej, vi har träffats tre gånger tidigare, berättar Stefan Jönsson.

Det gäller nämligen att hitta exakt de förband och förmågor som efterfrågas vid de insatser som stridsgruppen kan komma att göra, vare sig mer eller mindre.

På mötet diskuterade de deltagande länderna bland vilka förmågor just de kan bidra med och hur många soldater de kan ställa till förfogande. NBG 2011 kommer inte att vara lika stor som den styrka som stod i beredskap under de första sex månaderna 2008. Då bestod den av cirka 2 800 soldater, varav runt 2 300 var svenska. Till 2011 kommer Sverige att bidra med ungefär 1 600 personer.
– Exakt hur stor Nordic Battlegroup blir totalt sett den här gången är inte klart men det kommer nog att handla om drygt 2 000 personer, berättar Stefan Jönsson.

Ett annat av torsdagens ämnen var hur stridsgruppen ska organiseras:
– Det gäller att den blir så komplett som möjligt, säger Stefan Jönsson.

Och lagom till jul kommer förhoppningsvis alltså beskedet. Drygt två år senare, den 1 januari 2011 ska Nordic Battlegroup återigen vara samövad och stå till EU:s tjänst.