General berömde soldatutbildning i Härnösand

– Förslaget att halvera Hemvärnet från dagens 60 bataljoner och 30.000 man är inte bra. Jag anser att det snarare krävs en rejäl förstärkning till upp emot 40 000 – 50 000 man, ytterligare ett antal bataljoner och modernare materiel. Pliktutredningens ordförande, förre riksdagsmannen Anders Svärd kom med flera positiva besked när han häromdagen presenterade utredningens delbetänkande vid ett möte med Västernorrlandsgruppen i Härnösand.

lutonchefen Amos Hedberg lämnar av GSU-plutonen till rikshemvärnschefen, brigadgeneral Roland Ekenberg. Foto: Uno Gradin
Jenny Olsson under övning i strid i bebyggelse
Jenny Olsson under övning i strid i bebyggelse Foto: Uno Gradin
Jenny Olsson under övning i strid i bebyggelse Foto: Uno Gradin

Mungiporna pekade rejält uppåt även av flera andra anledningar. Samma dag bidrog nämligen försvarsminister Sten Tolgfors till den positiva bilden med en artikel på DN debatt. Tolgfors vill i planeringsanvisningarna för Försvarsmakten uppnå en ny inriktning av försvaret med ökad tillgänglighet samt bland annat bättre utbildning och utrustning för hemvärnet.

Lokalt förankrade politiker

Med vid sammanträdet i Härnösand var även riksdagsman Gunilla Wahlén (v), Sundsvall som även är ledamot av försvarsutskottet och försvarsberedningen. Hon ställde upp hela dagen och visade genom sina inlägg att hon är mycket kunnig i försvarsfrågor.

Även riksdagsman Bertil Kjellberg (m), Sundsvall deltog och bidrog med kloka synpunkter under informationen. Båda riksdagsmännen följde med stort intresse GSU-plutonens förevisning.

Teori och praktik

Efter föredragningarna under förmiddagen var det dags för GSU-plutonen att visa upp en del av vad man hittills lärt sig. Åskådarna fick bland annat se olika stridförflyttningar inom ramen för MOUT, Military Operations in Urban Terrain, eller som det brukar kallas på svenska: strid i bebyggelse.

Plutonchefen, kapten Amos Hedberg, lämnade i stram givakt av sin trupp till rikshemvärnschefen Roland Ekenberg på planen utanför Östra kasernen. Den pågående utbildningen i Härnösand fick beröm av brigadgeneral Roland Ekenberg.
– Det finns ett enormt intresse för att ställa upp och motivationen är på toppnivå, berömde generalen. Jag har tagit tillfället i akt och pratat med åtskilliga i GSU-plutonen. Bilden man får är mycket positiv. Det som framförts av flera är att man vill öka den redan höga takten i utbildningen. Målsättningen är att alla ska teckna hemvärnskontrakt innan utbildningen är slutförd i ett hemvärnsförband nära hemorten.

Andelen kvinnor ökar

Ekenberg kunde också i ett anförande konstatera att Hemvärnet är på god väg när det gäller att öka andelen kvinnor i förbanden.
– Vi har nu uppnått en andel på cirka 15 procent och kurvan pekar brant uppåt. Vårt resultat kan jämföras med Försvarsmakten i övrigt som trots stora insatser ligger kvar på cirka fyra procent kvinnor bland de anställda officerarna.
– Ett väl övat och utrustat hemvärn är vår nationella skyddsstyrka och därmed en ryggrad i vårt territorialförsvar, betonade Ekenberg och fortsatte:
– GSU-utbildningen som nu genomförts på försök med mycket positiva resultat under tre år måste permanentas för att säkerställa hemvärnsförbandens rekryteringsbehov.

Dagens unga hemvärn effektivt

Deltagarna fick också veta att åldersstrukturen inom Hemvärnet har under senare år förändrats drastiskt i positiv riktning. Snittet inom hemvärnsförbanden är nu 40 år och inom insatskompanierna 30 år.
Anders Svärd betonade i sitt anförande att GSU-hemvärn är ett bra sätt att utbilda blivande soldater.
– Det är ett billigt och effektivt sätt att bedriva utbildning. Tolgfors är inne på rätt väg. Genom att satsa på GSU-utbildningar skapar vi en bredare rekryteringsbas samtidigt som fler utbildade gynnar folkförankringen.