Frivilliga ungdomar på kurs

Flygvapenfrivilligas riksförbund, FVRF, är en frivilligorganisation knuten till Försvarsmakten. Deras verksamhet sker i nära samarbete med flottiljerna i flygvapnet. Under en vecka har FVRF genomfört ungdomskurs på F 21. Parallellt med denna kurs gick även en kurs för ungdomsledare.

Alexandra Danielsson uppskattar möjligheten att lära känna nya kompisar under ungdomskursen. Foto: Karina Jönsson/Försvarsmakten
Ungdomarna i full färd med att vårda materielen som använts under utbildningen.
Ungdomarna i full färd med att vårda materielen som använts under utbildningen. Foto: Karina Jönsson/Försvarsmakten
Ungdomarna i full färd med att vårda materielen som använts under utbildningen. Foto: Karina Jönsson/Försvarsmakten

23 ungdomar i åldern 15–18 år deltog i kursen som genomfördes 25–31 oktober i FVRF:s regi med egna frivilliginstruktörer och stöd från F 21:s frivilligavdelning. I kursen för ungdomsledare deltog sex elever i åldern 18—21 år. Ungdomarna tillhör FVRF:s region nord och region mitt, det vill säga från Uppsala i söder till Kiruna i norr.

Under kursen fick de prova på bland annat marschträning och orientering. Dessutom fick de utbildning i HBT-frågor, kallt väder samt genomföra två fältdygn med en strapatsövning.

Starter och landningar med svenska och finska flyg

Under samma vecka pågick Arctic Fighter Meet, en internationell flygövning, på F 21.
– Något som uppskattades mycket av eleverna var det studiebesök som genomfördes på flygunderhållskompaniet och divisionen. Där fick de se finska stridsflygplan F 18 Hornet och svenska JAS 39 Gripen, säger Karina Jönsson, utbildningsansvarig för frivilligutbildningen vid F 21.

Även ungdomsledarkursens elever genomförde studiebesök vid divisionen.

Officersyrket lockar

En av eleverna på ungdomskursen, Alexandra Danielsson, kan tänka sig att utbilda sig till frivillig instruktör. Även officersyrket lockar efter avslutad värnplikt som hon eventuellt kommer att genomföra som gruppbefäl i marinen.
– Det är kul att delta på ungdomskurser, man lär känna nya kompisar. Efter tre dygn tillsammans känns det som att vi har känt varandra i ett år. Man måste samarbeta och försöka förstå varandra, säger Alexandra Danielsson.