Framtidens motorområde invigt

Förbanden i Bodens garnison, Artilleriregementet och Norrbottens regemente tillsammans med Försvarsmaktens logistik tillfördes den 3 november en toppmodern resurs till stöd för verksamheten. Inte bara i Boden utan hela norra Sverige. Ett nytt motorområde överlämnades från Fortverket till Försvarsmakten.

Lars Marklund, vid I 19:s tekniska enhet, berättade under invigningsceremonin om de toppmoderna lokalerna. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten
Upp till 2000 liter vatten per minut spolas med högtryck för att tvätta fordonen. I anläggningen används bara vatten och där finns också ett eget reningsverk.
Upp till 2000 liter vatten per minut spolas med högtryck för att tvätta fordonen. I anläggningen används bara vatten och där finns också ett eget reningsverk. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten

På plats för denna överlämning fanns inte bara samtliga militära förbandschefer i Boden. Där var också Fortverkets regionchef Krister Silemo och Försvarsmaktens representant för förvaltning av lokaler, Tage Isaksson.

Det nya området är en konsekvens av den omstrukturering som följt i spåren efter försvarsbeslutet 2004, FB 04. Major Kennet Olsson vid tekniska enheten på I 19 berättade för de församlade i områdets systemstödshall hur projektet drivits fram, hur teknikfunktionen tidigare varit splittrad i garnisonen och hur den nya anläggningen kommer att stödja verksamheten i garnisonen.

Fyra byggnader


Motorområdet ingår i en rad investeringar. Förutom detta område har det redan byggts en pjäshall för Artilleriets nya pjäs, Archer. I framtiden finns det också planer för ett logistikcentrum och en mekanikerskola. Denna måndag var det alltså dags att inviga det nya motorområdet.

Motorområdet innehåller:

Spolhall med senaste miljövänliga teknik.
 • Smörjhall med bästa tänkbara ergonomi inbyggd i huset.
 • Övnings- och vårdhall som i likhet med övriga byggnader kan ta emot alla fordonsstorlekar som är godkända för EU.
 • Systemstödshall för vård, kontroll, felsökning och mindre reparationer på materiel och fordon. En hall som enkelt kan anpassas efter användarnas behov.
 • FB 04 innebar att Försvarsmakten skulle lämna det området söder om Bodån där Ing 3 och helikopterskvadronen fanns. På det nya området, i och mellan lokalerna, kommer förbanden att kunna vårda och utbilda på inte bara fordonsmateriel utan också annan försvarsmateriel.

  Fantastiska utbildningsbetingelser


  Nybyggnationen svarar för att vara en effektiv och miljömässigt bra lokaliserad utbildningsplattforn där en del i ledet är att körsträckorna för tunga fordon ska kunna kortas.
  – En resurs som förstärker en struktur för garnisonen som bär mot framtiden, sade chefen för I 19 överste Jan Mörtberg när han tog emot området och avslutade:
  – Detta är en del av en infrastruktur i Arvidsjaur, Boden och Luleå där det går att öva direkt ut ur grupperingen. Ett signum för Garnison nord.