Framtiden oroar

Personalen i Luleå garnison känner stor oro för framtiden. Kommer värnpliktsutbildning att finnas kvar? Hur många insatsdivisioner skall finnas? Varför har vissa förband ”frikort”? Många frågor finns men inga svar – än. Chefen för insatser, Anders Lindström, och ekonomidirektör Lars Eriksson representerade försvarsmaktsledningen, FML, när de under torsdagen den 13 november besökte Luleå garnison.

Ekonomidirektören Lars Eriksson och insatschefen Anders Lindström. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten

Under enkla former träffade de personal ur olika yrkeskategorier och arbetstagarorganisationens representanter för att ”mäta temperaturen” på förbandet.

Syftet till att FML åker runt till förbanden är att öka det ömsesidiga förtroendet mellan FML och förbanden. Medarbetarundersökningarna i värdegrundsarbetet har visat på ett bristande förtroende för högre ledning, därför är det viktigt för FML att på plats kunna föra en öppen dialog om nuläge och framtiden.

Centraliserad verksamhet oroar

Under dagen genomförde FML-representanterna arbetsplatsbesök på de arbetsplatser där personalen känner stor oro för framtiden. Det finns ett flertal frågetecken att räta ut. Personalfunktionen med centralisering av verksamheten, värnpliktsutbildningen och framtida flygstridsledningen är bara några av de frågor som diskuterades. FML lämnade inga besked på hur den framtida Försvarsmakten kommer att utformas.

Heta ämnen

För att känna av stämningen på förbandet och få en bredd av vilka typer av frågor som personalen oroas av deltog representanter från alla yrkeskategorier i diskussion med Anders Lindström och Lars Eriksson.

Rykten om flytt av verksamhet och upprättande av nya platser för utbildning av värnpliktiga är djupt oroande bland personalen på utbildningsenheten. Andra frågeställningar som diskuterades var stöd vid regionala kurser, kontraktsanställningar, arbetstidsavtal, nya förband, flygtidsproduktion, interna fienden, övningsverksamhet, prioriteringar av rätt materiel i rätt tid, rekrytering till utlandsstyrkan och ordervägar.

FML hade inte svar på alla frågor. De hänvisade till Försvarsmaktens ekonomi och de politiska besluten. Försvarsmakten skall utvecklas ur ett ekonomiskt perspektiv där förmågor skall vara kvar. Frågan är bara antalet. Det är viktigt med bredd, djup och att vi kan öva. Ekonomi finns för 2009 även extra pengar för internationella insatser finns. Den 31 januari kommer Försvarsmaktens svar på planeringsdirektiven.
– Håller kalkylen? Blir det billigare att göra det på ett nytt sätt någon annanstans? Vi har haft högre ambitioner än tilldelade resurser. Vi har inte råd att vara världsbäst, säger Anders Lindström.

Rykten dödar personalförsörjningen

Så fort ett rykte kommer om en eventuell förbandsnedläggning är det redan då en dödsstöt och ett förlorat år vad gäller rekryteringen till förbandet. Ingen vågar satsa på en officerskarriär i regionen.

Att personalförsörjningen är ett stort problem och en utmaning håller Anders Lindström med om.
– Hur man än gör, gör man fel. Ska vi berätta vart vi ligger i ett beredningsläge eller skall vi vänta med att ge svar när vi vet? Vi förespråkar öppenhet och har ingen hemlig agenda, säger han.