Förtroendemän utvärderar för framtiden

Förtroendevalda från Trängregementet, K 3 och P 4 samlades under tisdagen på P 4 tillsammans med representanter från Värnpliktsrådet. Kamratskap, utbildning, internationell tjänst och Försvarsmakten är rubrikerna för dagen.

Dan Wennerholm och Kristoffer Rosén från Värnpliktsrådet var två av deltagarna. Foto: Olle Malmgren/Försvarsmakten

På temadagen om värnplikt träffades alla förtroendevalda för att tillsammans utvärdera det utbildningsår som snart är slut. Innan diskussionen startade berättade brigadchefen Rickard Johansson om kraven på soldaterna i insatsförsvaret.

Värnpliktsrådet, som också fanns på plats, berättade en del om framtiden för rådet och hur det ska utvecklas. Dessutom gjordes en historisk tillbakablick över värnpliktsrörelsen då och nu.

Sammanställningen från temadagens diskussioner kommer tas tillvara och finnas med när det är dags att planera nästa utbildning.