Försvarsutskottets ordförande i Uppsala

På onsdagen besökte försvarsutskottets ordförande Anders Karlsson och ledamoten Mats Berglind, båda socialdemokrater, Luftstridsskolan och Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum.

Fr v Mats Berglind (s), ledamot i Försvarsutskottet, Anders Karlsson (s), ordförande och Johan von Knorring, ställföreträdande chef på Luftstridsskolan i ledningscentralen som används för utbildning av bl a flygstridsledare. Foto: Ulrika Kagg/Försvarsmakten
Försvarsutskottets ordförande Anders Karlsson i simulatorn för grundläggande flygstridsledarutbildning.
Försvarsutskottets ordförande Anders Karlsson i simulatorn för grundläggande flygstridsledarutbildning. Foto: Ulrika Kagg/Försvarsmakten
Försvarsutskottets ordförande Anders Karlsson i simulatorn för grundläggande flygstridsledarutbildning. Foto: Ulrika Kagg/Försvarsmakten

– Vi är här för att lära oss om verksamheten, sa försvarsutskottets ordförande Anders Karlsson (s) när han kom till Uppsala.

Han har som ambition att besöka alla förband innan årsskiftet. Vid besöket i Uppsala var även socialdemokratiske ledamoten Mats Berglind med. Berglind är även Uppsala garnisons kontaktpolitiker i försvarsutskottet. 

Besöket inleddes med en presentation av Luftstridsskolan (LSS). Verksamheten omfattar såväl utveckling som genomförs på uppdrag av högkvarteret och i samarbete med industrin som utbildning av både värnpliktiga och officerare, exempelvis flygstridsledare och piloter samt insats och beredskap. LSS deltar i övervakningen av svenskt luftrum som pågår dygnet runt, året runt. Skolan har också samarbete med civila aktörer, bland annat finns Akademiska sjukhusets intensivvårdshelikopter på garnisonen.

– Vår verksamhet är komplex. Vi finns på flera geografiska platser och vid årsskiftet tar vi över ansvaret för all övervakning av luftrummet och all flygstridsledning, berättade Patrik Dahle, chef för Luftstridsskolan.

Efter inledning och många frågor från besökarna var det dags att titta på delar av verksamheten. Bland annat fick besökarna en snabb presentation av förutsättningarna för flygplatsen som finns på garnisonen. De fick också se den simulator som används både för utbildning av luftbevakare och flygstridsledare och för metodutveckling. Anläggningen håller världsklass, det finns två ledningscentraler med en simulator kopplad till varje. De kan användas antingen var för sig eller kopplas ihop för att låta två lag öva mot varandra, vilket ger möjlighet till kostnadseffektiva övningar.

– Vi skulle till och med kunna leda skarpt härifrån genom att göra några små modifieringar, så vi har verkligen bra förutsättningar, berättade Patrik Dahle.

Politikerna besökte även Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum för en presentation av verksamheten där.

Efteråt var Anders Karlsson och Mats Berglind nöjda med vad de sett. Karlsson betonade att i kommande diskussioner kring försvaret är det viktigt att vara klar över vad man vill ha och verkligen vända på alla stenar för att försvaret ska bli så effektiv som möjligt.
– Många enskilda försvarsanställda hör av sig till mig med farhågor inför framtiden. Jag tycker att det är viktigt med en öppen diskussion, alla är välkomna att höra av sig, avslutade han.