Försvarsmusikcentrum anställer 28 musiker

Försvarsmusikcentrum breddar personalkategorin och söker 28 musiker för korttidsanställning.– Det här är första gången vi rekryterar på så bred front, säger sammanhållande Kristian Möller.

I brist på värnpliktiga musiker anställer Försvarsmusikcentrum 28 musiker i högst ett år. Arkivbild från Arméns musikkår. Foto: Andreas Karlsson/ Försvarsmakten

Dagens insatsförsvar ska kunna erbjuda olika sorters anställning och ha en genomströmning av personal i organisationen. Nu söker Försvarsmusikcentrum 28 musiker för tjänstgöring i Arméns musikkår och Livgardets dragonmusikkår i högst ett år.
– Antalet värnpliktiga har gått ner och vi kan inte fylla de platser vi behöver, förklarar Kristian Möller, som är sammanhållande för rekryteringen.
Anställning av musiker höjer även den musikaliska kvaliteten i musikkårerna.
– Högre kvalitet kommer automatiskt om du har ett större och bredare urval som du kan plocka från, säger han.

Detta sker just när förslaget om flytt av Marinens musikkår och nedläggning av Arméns trumkår ligger för beslut. Hur går det ihop?
- Det har inte med varandra att göra. Det handlar om olika personalkategorier. Vi söker nu en personkategori som vi inte har rekryterat på så bred front förut eller så fokuserat på musiker, säger Kristian Möller.
Anställningen innebär inte fler musiker totalt. Skillnaden är att förbandet anställer musiker istället för enbart värnpliktiga. Tidigare har vakanta platser i musikkårer oftast tillsatts av nyligen muckade soldater.

Trenden med anställda soldater för att de värnpliktiga inte räcker till, går genom hela Försvarsmakten. För att kunna lösa till exempel högvaktstjänsten i vår rekryterar Livgardet nu ett högvaktskompani.

Arméns musikkår har sedan tidigare 15 heltidsanställda yrkesmusiker. Med de nya anställda blir musikkåren jämnt uppdelad: 1/3 var av yrkesmusiker, korttidsanställda musiker, respektive värnpliktiga. De blir därmed först ut att organisera sig så som Försvarsmusikcentrum vill bygga upp alla fasta musikkårer. Musikkårerna ska kunna delas upp i mindre ensembler för att på så sätt kunna lösa så många av förbandets uppdrag som möjligt.

Enligt det förslag till framtida militärmusik som förordats till Högkvarteret, ska Arméns trumkår läggas ned. Det är den enda kåren med enbart värnpliktiga musiker. I dag har Försvarsmakten bara en heltidsanställd musikkår: Marinens musikkår i Karlskrona. Den föreslås flyttas till Stockholm.