Försvarsmakten överväger fler splitterskyddade fordon till Afghanistan

Nästa vecka redovisar arméinspektören, generalmajor Berndt Grundevik, ett antal slutsatser från den analys som pågår av händelserna nätterna den sjunde och åttonde november i år då svensk trupp blev beskjuten i Afghanistan.

Förutom att den svenska truppen besköts med finkalibrig eld upplevde soldaterna natten den 7 november också något som kan ha varit två explosioner. Analysen är ännu inte helt klar, men det kan inte uteslutas att dessa explosioner var eldgivning från någon form av raketgevär.

Händelserna ligger inom ramen för den hot- och riskbedömning som den militära underrättelsetjänsten tidigare genomfört.

– Truppen är utbildad och utrustad för att hantera den här typen av situationer, men Försvarsmakten överväger nu att ytterligare förbättra underrättelseförmågan och tillföra fler splitterskyddade fordon med varierad kapacitet, säger Berndt Grundevik.