Fjärde sjöstridsflottiljens sista högvakt

På måndagen, efter att i tio dagar i följd ha vaktat de kungliga slotten, lämnar Fjärde sjöstridsflottiljen och därmed de sjögående förbanden högvaktstjänsten för sista gången.

Högvakten står uppställd på den yttre borggården under pågående högvaktsavlösning under måndagen. Foto: FBB/Henrik Mandeus
Vakthavande örlogskapten Björn Hallén är nöjd med hur högvaktstjänsten har fungerat så här långt.
Vakthavande örlogskapten Björn Hallén är nöjd med hur högvaktstjänsten har fungerat så här långt. Foto: FBB/4.sjöstridsflj
Högvaktsstyrkan förbereder sig inför avlösning under onsdagen.
Högvaktsstyrkan förbereder sig inför avlösning under onsdagen. Foto: FBB/4.sjöstridsflj
Gevärsposten på yttre borggården härdar ut i vintervädret.
Gevärsposten på yttre borggården härdar ut i vintervädret. Foto: FBB/4.sjöstridsflj
Vakthavande örlogskapten Björn Hallén är nöjd med hur högvaktstjänsten har fungerat så här långt. Foto: 4.sjöstridsflj
Högvaktsstyrkan förbereder sig inför avlösning under onsdagen. Foto: 4.sjöstridsflj
Gevärsposten på yttre borggården härdar ut i vintervädret. Foto: 4.sjöstridsflj

Redan den 5 november i år samlades de sjömän och officerare som har utgjort årets 45.högvaktskompani för första gången. Två och en halv vecka senare löste de av högvakten ur Tredje sjöstridsflottiljen från Karlskrona på de kungliga slotten i Stockholm respektive Drottningholm.

Chefskapet för styrkan och titeln vakthavande örlogskapten axlades inledningsvis av Anders Hörnfeldt som till vardags är fartygschef på korvetten HMS Gävle. Anders, som har mångårig erfarenhet av högvaktstjänstgöring, är till viss del kluven inför utsikten att flottiljen i framtiden inte kommer att tas i anspråk för högvaktstjänstgöring.

– Det känns tråkigt, konstaterar Anders Hörnfeldt. Även om vi nu får möjlighet att lägga mer tid på utbildning ombord på våra fartyg så upplever jag att det har varit positivt och stimulerande för såväl befäl som manskap att få göra något annat än den ordinarie tjänsten.

Högvaktstjänstgöringen har inte enbart upplevts som något positivt på flottiljen eftersom den påverkar den övriga verksamheten och utbildningen i sådan omfattning. Av flottiljens hela värnpliktsbestånd behövs i storleksordningen två tredjedelar för att fylla alla platser i högvaktsstyrkan. Särskilt ett år som detta då en relativt lång sammanhängande vaktperiod ökar behovet av ersättare för att ge en bättre uthållighet åt styrkan.

Uppskattning och beröm

– En annan orsak till att det känns tråkigt att lämna högvakten är att vi känt oss uppskattade och fått en hel del beröm för våra insatser genom åren. Dels har detta berott på att våra sjömän har varit prydliga och uppträtt på ett artigt och korrekt sätt vilket uppskattats av övrig personal inne på slottet och dels beror det på att vi tagit uppgiften som helhet mycket seriöst, tror Anders Hörnfeldt.

Den som är intresserad av att se en högvaktavlösning med flottan är ännu inte för sent ute. På lördag klockan 12.15 och på söndag klockan 13.15 genomförs avlösningar till ackompanjemang av Arméns trumkår och på måndag lämnar man över högvakten till P4 från Skövde klockan 12.15.

Siste chef är örlogskapten Björn Hallén som tog över rollen som vakthavande örlogskapten i samband med onsdagens högvaktsavlösning och som även varit den som haft huvudansvaret för uppsättandet av årets högvakt.

– För mig personligen har det varit en utmaning att lösa en uppgift som skiljer sig så kraftigt från den ordinarie verksamheten, berättar Björn Hallén. Det känns som att vi har haft en hel del att leva upp till men tack vare välmotiverade sjömän och erfarna vaktchefer på båda slotten så har vi nått upp till ett bra resultat.

Framöver kan troligtvis personal ur flottan att återigen tas i anspråk för att genomföra högvaktstjänst men som nuvarande planering ser ut kommer det då att röra sig om officerare och sjömän från marinens grundutbildningsbataljon vid Marinbasen i Karlskrona och inte något av de sjögående förbanden.