Får varning för slarv med redovisning

En anställd ingenjör får en varning av Försvarsmaktens personalansvarsnämnd för att han varit sen med sin tidsredovisning och för att han registrerat oproportionerligt mycket tid på vissa arbetsordrar.

Ingenjörens avdelningschef har vid flertalet tillfällen ställt krav om tätare tidsrapporteringar. Den anställde har också vid två tillfällen redovisat sin arbetstid felaktigt.

Personalansvarsnämnden anser att ingenjören gjort sig skyldig till en tjänsteförseelse som inte kan bedömas som ringa.